Πλαίσιο Νέων Διεκδικήσων ΕΑΝΔιΘ για Αντιμετώπιση των Συνεπειών του COVID – 19

Θεσσαλονίκη 27-3-2020,

Ενώ η παράταση αναστολής των δικαστηρίων αλλά και των περιορισμών στην κυκλοφορία, θεωρούνται βέβαιες και για τον μήνα Απρίλιο, ο δικηγορικός κλάδος θίγεται ιδιαίτερα. Κατόπιν μάλιστα της υπαναχώρησης της Κυβέρνησης από τις υποσχέσεις της περί έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης δικηγόρων και ασκούμενων δικηγόρων, καθίσταται αναγκαία η λήψη νέων μέτρων, που στόχο θα έχουν να ενισχύσουν τους πλέον αδύναμους συναδέλφους. Για τους λόγους αυτούς, διεκδικούμε:

  1. Εμμένουμε στην θέση μας για απαλλαγή (και όχι αναστολή) των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για το κρίσιμο διάστημα. Ομοίως για την διασφάλιση της μείωσης μισθωμάτων και την παροχή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ.
  2. Επέκταση του συνόλου των μέτρων που θα ληφθούν σε ασκούμενους δικηγόρους και σε δικηγόρους με χαμηλά εισοδήματα.
  3. Εφόσον τελικώς δεν καταβληθούν από την Κυβέρνηση, την διασφάλιση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σε ασκούμενους και νέους δικηγόρους χωρίς εισόδημα, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του, περιλαμβανομένης της κάλυψης των ασφαλιστικών τους εισφορών και της καταβολής εφάπαξ χρηματικής παροχής.
  4. Εφόσον παύσει η αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων το επόμενο διάστημα, την παράταση του δικαστικού έτους στο σύνολο των μηνών Ιουλίου και Σεπτεμβρίου, αποκλειστικά για δίκες που ματαιώθηκαν λόγω της αναστολής λειτουργίας.
  5. Την, κατ’ εξαίρεση, επαναφορά των ματαιωθεισών δικών και κλήση των διαδίκων, με επιμέλεια των δικαστηρίων και κατά τρόπο ανάλογο με παρόμοιες διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για τον επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων του ν. 3869/2010.
  6. Άσκηση και υποστήριξη κάθε νόμιμου ένδικου μέσου κατά των εκδοθεισόμενων υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες εξαιρούνται από το έκτακτο βοήθημα των 800 ευρώ οι δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………….……….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα………………..Ελένη Χατζηγιάννη