Περιοδικό EYBA Τεύχος 1ο

Συνημμένο το 1ο τεύχος του EYBA Journal, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ)