Πεπραγμένα ΕΑΝΔιΘ Μάιος – Νοέμβριος 2017

Κατά το διάστημα από την προηγούμενη Γενική Συνέλευση (Μάιος 2017) έως σήμερα η ΕΑΝΔιΘ, δια του ΔΣ, προχώρησε στα εξής:

α. Παραστάσεις: Το αίτημα για την κατάργηση των παραστάσεων των ασκουμένων, των οποίων ο αριθμός με επανειλημμένα αιτήματά μας έχει μειωθεί από 30 σε 6, τέθηκε εκ νέου ενώπιον του ΔΣ του ΔΣΘ, προ ημερησίας διάταξης, από τον Πρόεδρο της ΕΑΝΔιΘ και μέλος ΔΣ του ΔΣΘ Μιχάλη Μήττα, καθώς σχετικό πρωτοκολλημένο αίτημα της ΕΑΝΔιΘ εσκεμμένα παραλείπεται από την ημερήσια διάταξη από τον Ιούνιο. Η συζήτηση τελικώς αναβλήθηκε και ο Πρόεδρος του ΔΣΘ δεσμεύθηκε να το επαναφέρει στην επόμενη συνεδρίαση, κάτι που ουδέποτε έπραξε. Το θέμα δεν τέθηκε ούτε από εμάς στις επόμενες δύο συνεδριάσεις δεδομένου ότι εκ των παρόντων συμβούλων δεν διασφαλίζονταν πλειοψηφία ως προς την έγκριση του αιτήματός μας. Το αίτημα θα επανέλθει στις επόμενες, εφόσον διασφαλισθεί η συναίνεση της πλειοψηφίας των συμβούλων, και σε κάθε περίπτωση πριν την παρέλευση 15 ημερών.

β. Μειωμένα Κόμιστρα ΟΑΣΘ: Υποβλήθηκε πρόταση από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προς τον ΟΑΣΘ για υπαγωγή των ασκούμενων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης στο μειωμένο (φοιτητικό) κόμιστρο και ταυτόχρονα εισήγηση του Πρόεδρου της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ για την διασφάλιση έκπτωσης 30% στις κάρτες του ΟΑΣΘ για τους δικηγόρους, όπως ισχύει με τον ΟΑΣΑ για τα μέλη του ΔΣΑ. Το αίτημα προς τον ΟΑΣΘ δεν έγινε δεκτό, με την παραίνεση να υποβληθεί πρόταση από τον ΔΣΘ αντίστοιχη με τα ισχύοντα στην Αθήνα. Η εισήγηση προς το ΔΣ του ΔΣΘ εγκρίθηκε ομόφωνα. Η σχετική επιστολή – πρόταση του ΔΣΘ προς τον ΟΑΣΘ ακόμα δεν έχει αποσταλεί.

γ. Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου: Κατατέθηκε εισήγηση από τον Πρόεδρο της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ για παρέμβαση σχετικά με την λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου, σύμφωνα με σχετικό ψήφισμα της ΕΑΝΔιΘ. Η εισήγηση ακόμα δεν έχει τεθεί σε ημερήσια διάταξη από τον Πρόεδρο του ΔΣΘ.

δ. Λειτουργία Αποκεντρωμένης Διοίκησης: Κατατέθηκε εισήγηση από τον Πρόεδρο της ΕΑΝΔιΘ προς το ΔΣ του ΔΣΘ για παρέμβαση σχετικά με την εξυπηρέτηση των δικηγόρων από την Δ/νση Αλλοδαπών της Υπηρεσίας Ασύλου. Η εισήγηση ακόμα δεν έχει τεθεί σε ημερήσια διάταξη από τον Πρόεδρο του ΔΣΘ.

ε. Διευκρινίσεις από τον ΕΦΚΑ σχετικά με τις παρακρατήσεις των γραμματίων νομικής βοήθειας: Απεστάλη από το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ σε συνεργασία με την ΕΑΝΔι Ρόδου ερώτηση προς το ΤΑΧΔΙΚ και τον ΕΦΚΑ σχετικά με τον χρόνο απόδοσης και συμψηφισμού των κρατήσεων υπέρ ΕΦΚΑ από τα γραμμάτια νομικής βοήθειας και την τύχη των κρατήσεων υπέρ ΤΑΝ – ΤΕΑΔ (για εκδοθέντα προ της 1-1-2017 γραμμάτια).  Επί των ερωτημάτων δόθηκαν διευκρινίσεις.

στ. Συνάντηση με Γενικό Γραμματέα Υπ. Δικαιοσύνης: Ορίσθηκε για την δεύτερη εβδομάδα του Νοεμβρίου συνάντηση με τον αρμόδιο ΓΓ του Υπ. Δικαιοσύνης για θέματα άμεσου ενδιαφέροντός μας. Η συνάντηση αναβλήθηκε δεδομένης της παραίτησης του ΓΓ και θα ορισθεί εκ νέου με τον διορισμό του αντικαταστάτη του.

ζ. Συνέδριο Νέων Νομικών με την ELSA: Διοργανώθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2017 το 1ο Συνέδριο Νέων Νομικών της Θεσσαλονίκης από κοινού με την ELSA. Η διοργάνωση κρίθηκε ως απολύτως επιτυχημένη, δεδομένης της παρουσίας ομιλητών υψηλού επιστημονικού και επαγγελματικού κύρους και την συμμετοχή κατά το σύνολο των ημερών περισσοτέρων από 200 συνέδρων. Η καθιέρωση της συγκεκριμένης διοργάνωσης σε ετήσια βάση είναι επιθυμία όλων των συντελεστών.

η. Συνεργασία με την EYBA: Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Συνεδρίου της ΕΥΒΑ την άνοιξη του 2017 στην Θεσσαλονίκη και την συμμετοχή της ΕΑΝΔιΘ στο ΔΣ της ΕΥΒΑ, προωθήθηκε η αναγνώριση της ΕΥΒΑ ως συνεργαζόμενου φορέα του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρατήρηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έναρξη προγράμματος ανταλλαγής νέων δικηγόρων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν.

θ. Διοργάνωση σεμιναρίων μετάφρασης – διερμηνείας νομικών: Το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ προχώρησε στην διοργάνωση σεμιναρίων μετάφρασης διερμηνείας για νομικούς την Τετάρτη 8/11 και την Τετάρτη 15/11.

ι. Εκπόνηση Οδηγού Ασκούμενου & Νέου Δικηγόρου: Η Επιτροπή Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ ολοκλήρωσε την διαμόρωση του βοηθητικού οδηγού ασκούμενου και νέου δικηγόρου ο οποίος περιλαμβάνει εν συντομία χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία υπηρεσιών, απαιτούμενα δικαιολογητικά από τον ΔΣΘ για επαγγελματικά ζητήματα και πληροφορίες για το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Ο Οδηγός θα διανεμηθεί στα μέλη τις επόμενες ημέρες.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Έλλη Μέλλιου