Παροχή έκπτωσης για Τετράβιβλο προς τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 12-10-2018,
Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ – ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ παρέχει στα μέλη της ειδική μειωμένη τιμή για την ετήσια συνδρομή στην Τετράβιβλο. Η προσφορά αυτή αφορά σε εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 31-12-2018 για το έτος 2019. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην συνημμένη έγγραφη προσφορά.
Για παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην Τετράβιβλο – Νομοπαιδεία: Γ΄ Σεπτεμβρίου 77 Αθήνα, Τ.Κ. 10434, t:+30 210 8253032 – 4, f:+30 210 8253035, m: info@tetravivlos.gr, http://www.tetravivlos.com.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος………………………………………………..Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………………………….Ελένη Χατζηγιάννη