Παροχή έκπτωσης για Τετράβιβλο προς τα μέλη της ΕΑΝΔιΘ

Θεσσαλονίκη 8-10-2020,
Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με την ΤΕΤΡΑΒΙΒΛΟ – ΝΟΜΟΠΑΙΔΕΙΑ παρέχει στα μέλη της ειδική μειωμένη τιμή για την ετήσια συνδρομή στην Τετράβιβλο. Η προσφορά αυτή αφορά σε εγγραφές που θα πραγματοποιηθούν έως 31-12-2020 για το έτος 2021. Αναλυτικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην συνημμένη έγγραφη προσφορά.
Συγκεκριμένα, η εταιρία Νομικών Εκδόσεων «Τετράβιβλος» παρέχει σε μέλη της Ένωσης μας την ακόλουθη προσφορά:
– Τετραβιβλος 1 (περιλαμβάνει αστικό κώδικα, κώδικα πολιτικής δικονομίας, ποινικό κώδικα, κώδικα ποινικής δικονομίας + ειδικούς νόμους)
– Τετραβιβλος 2 (περιλαμβάνει διοικητικό δίκαιο, εμπορικό δίκαιο (εταιρίες, αξιόγραφα, πτωχευτικό κώδικα)
– Συνδρομή και για τις δυο εκδόσεις για όλο το 2021
– Πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον της «Νομοπαιδείας» για ένα έτος
– Κώδικα τσέπης «ο θεσμός της διαμεσολάβησης»
Η προσφορά κοστολογείται στα 50€.
Για παραγγελίες μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στην Τετράβιβλο – Νομοπαιδεία: Γ΄ Σεπτεμβρίου 77 Αθήνα, Τ.Κ. 10434, t:+30 210 8253032 – 4, f:+30 210 8253035, m: info@tetravivlos.gr, http://www.tetravivlos.com.
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος……………………………………..Ο Γραμματέας
Γιάννης Τρασανίδης……………………………Παύλος Σαλονικίδης