Πλατφόρμα Κατάρτισης του Συμβουλίου της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης διαθέτει την πλατφόρμα κατάρτισης και επιμόρφωσης HELP (Human Rights Education for Legal Professionals). Η συμμετοχή είναι δωρεάν και κατά κανόνα ελεύθερη. Σε ορισμένα προγράμματα απαιτείται συμμετοχή μέσω πιστοποιημένου φορέα ή μέσω οργάνωσης μέλους του HELP. Υπενθυμίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων, στην οποία συμμετέχει η ΕΑΝΔιΘ (και μέσω αυτής τα μέλη της) είναι πιστοποιημένος φορέας, έως σήμερα ωστόσο δεν αποτελούμε μέλος του HELP. Τα νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται από την Ένωση και το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτή την στιγμή (23-4-2020) είναι διαθέσιμα τα κάτωθι προγράμματα: