Παράταση Προθεσμίας Καταβολής Ασφαλιστικών Εισφορών 2015

Η Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ που συνεδρίασε εχθές, 7 Ιουνίου 2016, αποφάσισε να εισηγηθεί:

1. Προς το Δ.Σ του ΕΤΑΑ, την παράταση της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2015 μέχρι 30/9/2016.

2. Προς το Δ.Σ του ΕΤΑΑ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη νομοθέτηση:

α) της δυνατότητας σταδιακής αποπληρωμής ασφαλιστικών εισφορών ετών 2015 και 2016 σε βάθος τριετίας,

β) την ένταξη στη ρύθμιση των 100 δόσεων εκείνων που έχουν χάσει τη ρύθμιση (2η ευκαιρία) και

γ) τη δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4321/16 (υπαγωγή στην 1η ασφαλιστική κλάση για τα έτη 2015-16) όσων δικηγόρων υπέβαλαν αιτήσεις υπαγωγής από 17/10/15 έως και 31/12/15.