Παλαιότερα Θέματα Διαγωνισμού Δικηγόρων

Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, στην ιστοσελίδα μας θα συγκεντρώνονται και θα είναι διαθέσιμα όλα τα θέματα του διαγωνισμού δικηγόρων. Τα θέματα βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα “Θέματα Εξετάσεων Διαγωνισμού Δικηγόρων” στο μενού “Πληροφορίες – Υποδείγματα”.