Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Με την υπ’ αρ. 5/27-3-2020 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ κυρώθηκαν οι όροι χρήσης ομάδων και σελίδων της Ένωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την εφαρμογή των όρων εποπτεύει ομάδα τριών διαχειριστών. Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση του ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, για το διάστημα 2020 – 2021 η Ομάδα Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης αποτελείται από τους:

  1. Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος ΔΣ
  2. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος ΔΣ – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων
  3. Χατζηγκόντσιος Πασχάλης, Μέλος ΔΣ