Νέος Πρακτικός Οδηγός Ασκούμενων Δικηγόρων

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης ετοίμασε έναν πρακτικό οδηγό με όλες τις αναγκαίες διαδικασίες και ενέργειες που αφορούν τους ασκούμενους δικηγόρους.

Ο Οδηγός είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα, στην καρτέλα “Χρήσιμες Πληροφορίες”, καθώς και στον παρόντα σύνδεσμο.

Τον Οδηγό επιμελήθηκε ο Γραμματέας της ΕΑΝΔιΘ, Π. Σαλονικίδης, και τα μέλη της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ, Γ. Παπαγεωργίου, Ε. Σαρρής και Κ. Γκίζα.