ΝΕΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Δικηγόρος, πτυχιούχος Νομικής του Δ.Π.Θ, φοιτήτρια μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών του Δ.Π.Θ, με γνώσεις Η/Υ, αγγλικών και γερμανικών και εμπειρία στο Ποινικό, Αστικό και Εμπορικό Δίκαιο αναζητεί σταθερή και ουσιαστική συνεργασία.

Τηλ. Επικοινωνίας 6978473109, email prassa.elen.law@gmail.com