Νέα Δικηγόρος Αναζητεί Συνεργασία με Γραφείο

Νέα δικηγόρος Θεσσαλονίκης αναζητεί συνεργασία με δικηγορικό γραφείο, είτε εσωτερική, είτε κατ’ αποκοπή.
Επικοινωνία : 6970283502