Λήξη Θητείας Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ασκουμένων της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης – Πρόγραμμα Αρχαιρεσιών 2016

Με την ολοκλήρωση της διετούς θητείας του ΔΣ και της ενιαύσιας θητείας της Επιτροπής Ασκουμένων της ΕΑΝΔιΘ προκηρύσσεται Τακτική Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση και Ψηφοφορία για την εκλογή νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και 5μελούς Επιτροπής Ασκουμένων. Το πρόγραμμα αρχαιρεσιών 2016 έχει ως εξής:

Διεξαγωγή Τακτικής Γενικής Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης της ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 19-2-2016 και ώρα 16.00. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνέλευση θα επαναληφθεί την ίδια ημέρα στον ίδιο τόπο στις 17.00. Ο τόπος διεξαγωγής της συνέλευσης καθώς και η ακριβής ημερήσια διάταξη θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Υποβολή υποψηφιοτήτων έως και την Κυριακή 21-2-2016. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλα τα ήδη εγγεγραμμένα μέλη της ΕΑΝΔιΘ. Η υποβολή υποψηφιοτήτων γίνεται μέσω email ή με έντυπη αίτηση προς το απερχόμενο ΔΣ. Οι υποψηφιότητες για την Επιτροπή Ασκουμένων υποβάλλονται ατελώς ενώ οι υποψηφιότητες για το ΔΣ συνοδεύονται από την καταβολή στο ταμείο της Ένωσης ποσού 20 ευρώ. Υποψήφιοι για την Επιτροπή Ασκουμένων δύνανται να είναι αποκλειστικά ασκούμενοι δικηγόροι. Υποψήφιοι για το ΔΣ δύνανται να είναι και ασκούμενοι και νέοι δικηγόροι. Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο.

Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για την εκλογή ΔΣ και Επιτροπής Ασκουμένων την Παρασκευή 26-2-2016. Δικαίωμα συμμετοχής στην ψηφοφορία έχουν όλοι οι ασκούμενοι και νέοι (εγγεγραμμένοι στα μητρώα δικηγόρων του ΔΣΘ από το 2011 και μετά) δικηγόροι της Θεσσαλονίκης, εφόσον εγγράφονται στην ΕΑΝΔιΘ. Απαραίτητη η επίδειξη ταυτότητας ασκουμένου/δικηγόρου. Ο τόπος, η ακριβής χρονική διάρκεια καθώς και περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την διαδικασία της ψηφοφορίας θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες.

Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με την διαδικασία των αρχαιρεσιών παρακαλούμε να επικοινωνείτε άμεσα και εγγράφως στο email της ΕΑΝΔιΘ: eandith@gmail.com