Συντακτική Ομάδα

Συντακτική Ομάδα

Η συντακτική ομάδα του περιοδικού Lexiς αποτελείται από τους:

Μαρία Δαλαμήτρα: Η Μαρία Δαλαμήτρα σπούδασε Νομική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, ενώ είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στις “Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές” του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ασκεί μάχιμη δικηγορία στη Θεσσαλονίκη και ειδικεύεται σε θέματα εμπορικού και αστικού δικαίου, με έμφαση στο οικογενειακό δίκαιο και στο δίκαιο των ακινήτων. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Island Advice Centre του Λονδίνου. Αποτέλεσε συνιδρυτής του Δικτύου Ενεργοποίησης Νέων Κατερίνης και ενεργό μέλος και στέλεχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Νομικών (ELSA Thessaloniki και ELSA International). Γνωρίζει άπταιστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα και καλά τη γερμανική.

Βαρβάρα Ελευθεριάδου: Η Βαρβάρα Ελευθεριάδου είναι νέα δικηγόρος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος του ΠΜΣ <<Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Νομικές Σπουδές>> με ειδίκευση στο Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο.Κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της, ασχολήθηκε ενεργά με τον εθελοντισμό ως Αντιπρόεδρος στον Τομέα του Marketing της ELSA Thessaloniki και της ELSA Greece και ως μέλος της Ομάδας Γραφικού Σχεδιασμού της ELSA International, καθώς και μέσω της συμμετοχής στη διοργάνωση προσομοιώσεων οργάνων τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη, την Έδρα UNESCO Διαπολιτισμικής Πολιτικής για μια Δραστήρια και Αλληλέγγυα Ιθαγένεια του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τη ΔΕΔΔΗΕ. Ασχολείται, κατά βάση, με τους τομείς αστικού, διοικητικού και εμπορικού δικαίου, και ειδικότερα με υποθέσεις τραπεζικού δικαίου και ακινήτων, ενώ άρθρα της έχουν δημοσιευθεί στο Expressis Verbis Law Journal και το PowerPolitics. Μιλάει την αγγλική(C2) και τη γερμανική (Β2) γλώσσα.

Επιστήμη Ποζίδου: Η Επιστήμη Ποζίδου είναι νέα δικηγόρος στη Θεσσαλονίκη, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος στο Εργατικό Δίκαιο-Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης του Tilburg University ενώ βρίσκεται στην ολοκλήρωση της Διπλωματικής της εργασίας στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του ΑΠΘ “Κτηματολόγιο: Νομικές, Τεχνικές και Περιβαλλοντικές Διαστάσεις“. Ασχολείται κατά κύριο λόγο με το Κτηματολογικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Ακινήτων, ενώ πραγματοποίησε πρακτική άσκηση στον Συνήγορο του Πολίτη. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί στο δεύτερο τεύχος της Επιθεώρησης Ακινήτων (ΕπΑκ) του έτους 2022 αλλά και στο νομικό περιοδικό SecJure της Νομικής Σχολής του Tilburg University, στο οποίο απασχολήθηκε και ως μέλος της συντακτικής ομάδας.

Παναγιώτης Χατζηγεωργίου: Ο Παναγιώτης Χατζηγεωργίου αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 2019. Πλέον είναι δικηγόρος Θεσσαλονίκης, με κύριους τομείς ενασχόλησης το διοικητικό και το ποινικό δίκαιο και ιδιαίτερη εξειδίκευση στους κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων και του ιατρικού δικαίου. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του συμμετείχε σε πλειάδα συνεδρίων προσομοίωσης διεθνών οργανισμών και ρητορικούς αγώνες, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευθεί στο Expressis Verbis Law Journal και σε ιστοσελίδες στρατιωτικής ειδησεογραφίας. Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος φοιτά στο ΔΠΜΣ της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ με τίτλο “Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιική ρύθμιση και βιοηθική διάσταση“. Μιλά την αγγλική και τη γερμανική γλώσσα και είναι πτυχιούχος πιάνου.