Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος

Ο Αθανάσιος-Αντώνιος Λεοντάρης είναι Δικηγόρος-Νομικός Σύμβουλος στην Ελλάδα και στην Κύπρο και ειδικεύεται σε ζητήματα Δικαίου Τεχνολογίας, Προσωπικών Δεδομένων, Blockchain/Cryptocurrencies, Διανοητικής Ιδιοκτησίας και των Startups. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) από τη Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο πρόγραμμα MSc in Digital Currencies, Certified Data Protection Officer και απόφοιτος προγραμμάτων εκπαίδευσης του World Intellectual Property Organization (WIPO). Είναι ιδρυτικό μέλος των Legal Hackers Thessaloniki.

leontaris@ratio-law.com