Κοινό Αίτημα Ενώσεων Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων για το Επίδομα των 400 ευρώ

Η Ενώσεις Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Κατερίνης απέστειλαν την κάτωθι κοινή επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία:

Κοινό Αίτημα της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ),

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Ρόδου (ΕΑΝΔιΡ),

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Κατερίνης (ΕΑΝΔιΚ)

Προς:

Υπουργείο Οικονομικών

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Θέμα: Αίτημα για το επίδομα 400 ευρώ

Αρ. Πρωτ. 5-10/02/2021 (εξ.),

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,

Για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης η Κυβέρνηση επιτέλους προχώρησε σε κάποιες έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες ειδικά για τον δικό μας κλάδο, δυστυχώς περιορίσθηκαν στην καταβολή ενίσχυσης ποσού τετρακοσίων ευρώ (400,00€). Η ενίσχυση του κλάδου είναι δυσανάλογη της ζημίας που έχει υποστεί. Σήμερα, μετά από πολλούς μήνες αναμονής και αναβολής, με την υπ’ αριθμόν. οικ.5629/22 Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, η οποία δημοσιεύτηκε με το ΦΕΚ 450/05-02-2021 Β΄, αποφασίστηκε η ενίσχυση των «επιστημονικών κλάδων» με 400,00€. Την συγκεκριμένη ενίσχυση θα λάβουν, μεταξύ άλλων, δικηγόροι και ασκούμενοι δικηγόροι.

Ωστόσο, δημιουργούνται συγκεκριμένα ζητήματα ως προς την ενίσχυση αυτή, πέραν του προφανούς, ότι δηλαδή το ποσό ενίσχυσης προέρχεται από ιδίους πόρους δικηγόρων που κακώς καταβλήθηκαν στα αποθεματικά του Ο.Α.Ε.Δ. και είναι σημαντικά κατώτερο από το σύνολο των εισφορών που κατέβαλαν οι δικηγόροι προς τον Ο.Α.Ε.Δ.

Πιο συγκεκριμένα:

Αρχικά, κρίθηκε ότι Δικηγόροι που έκαναν φορολογική έναρξη μετά τη 01- 01-2017 δικαιούνται την ενίσχυση αυτή χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου. Ωστόσο, νέος Δικηγόρος κατά τα ασφαλιστικά ταμεία θεωρείται ο Δικηγόρος μέχρι και πέντε έτη από την έναρξη επιτηδεύματος και του δίνεται η δυνατότητα να επιλέξει την ειδική -υποκατώτατη- ασφαλιστική κατηγορία στον Ε.Φ.Κ.Α. Συνεπώς, θα ήταν πιο δίκαιο και πιο εύλογο να δικαιούνται την ενίσχυση χωρίς το κριτήριο της μείωσης του τζίρου όλοι οι Δικηγόροι πενταετίας.

Επιπλέον, εξαιρούμενοι από την συγκεκριμένη ενίσχυση της Κυβέρνησης είναι και οι δικηγόροι, των οποίων η εγγραφή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες/εβδομάδες πριν, με αποτέλεσμα, χωρίς δική τους υπαιτιότητα να μην καταστεί εφικτή η έναρξη επιτηδεύματός τους έως τώρα. Και αυτό καθώς η καθυστέρηση φορολογικής έναρξης οφείλεται εν πολλοίς και στην ολιγωρία του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην έκδοση των ΚΑΔ και Φ.Ε.Κ. διορισμού των συναδέλφων. Άλλωστε, ας μην λησμονείται το γεγονός πως πολλοί νέοι δικηγόροι καθυστερούν να προχωρήσουν σε φορολογική έναρξη λόγω του συνεπαγόμενου μεγάλου οικονομικού βάρους σε μία ιδιαίτερα δύσκολη και οικονομικά εποχή.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν και πολλοί ασκούμενοι δικηγόροι, οι οποίοι δεν πρόλαβαν και λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού να εγγραφούν στον Ε.Φ.Κ.Α Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι λόγω του ότι τα Δικηγορικά γραφεία ήταν εν τοις πράγμασι κλειστά και κατ’ επέκταση πολλοί ασκούμενοι να μένουν ανενεργοί ή και χωρίς εργασία. Άλλωστε, δεν πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός πως πολλοί ασκούμενοι αδυνατούν να προχωρήσουν σε εγγραφή στον ΕΦΚΑ εγκαίρως, καθώς οι ασφαλιστικές εισφορές τους είναι δυσβάσταχτες, την ίδια στιγμή που από το νόμο δεν δικαιούνται νόμιμη αμοιβή για την εργασία τους. Ακόμη, η εγγραφή ασκουμένων στον ΕΦΚΑ είναι αναδρομική (από την ημέρα εγγραφής στο μητρώο ασκουμένων του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου). Επομένως, ούτως ή άλλως, οι ασκούμενοι θα συνεχίσουν να οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές. Με την επέκταση του μέτρου που ζητούμε, θα μπορέσουν να τις καλύψουν πιο εύκολα. Τέλος, με βάση το άρθρο 3 παρ. 2 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α «Προϋπόθεση αποδοχής της υπεύθυνης δήλωσης -αίτησης χορήγησης στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, είναι η προηγούμενη υποβολή από τον ελεύθερο επαγγελματία-ασφαλισμένο, των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για όλους τους μήνες ή τρίμηνα του έτους 2020. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες που δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης ΦΠΑ ή απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ πρέπει να έχουν δηλωθεί τα ακαθάριστα έσοδα έτους 2020 διακριτά ανά μήνα, στην εφαρμογή «Τα Έσοδά μου» της πλατφόρμας myBusinessSupport της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Τα ανωτέρω στοιχεία που συμπληρώνονται από τον ελεύθερο επαγγελματία, επαληθεύονται από τις δηλώσεις ΦΠΑ και Εισοδήματος που υποβάλλονται για την αντίστοιχη φορολογική χρήση». Αυτήν την στιγμή, η πλατφόρμα myBusinessSupport δεν επιτρέπει την υποβολή νέων
στοιχείων. Με δεδομένο τον σχετικά μεγάλο αριθμό των δικαιούχων του επιδόματος και την 15 η Φεβρουαρίου 2021 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το επίδομα, χρήσιμη καθίσταται η παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων.

Με βάση τα παραπάνω αιτούμαστε

1. Την επέκταση της ευνοϊκής ρύθμισης για την καταβολή της ενίσχυσης χωρίς την προϋπόθεση μείωσης του τζίρου στους Δικηγόρους που έκαναν έναρξη επιτηδεύματος εντός πενταετίας.
2. Την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους Δικηγόρους που χωρίς δική τους υπαιτιότητα δεν πρόλαβαν έγκαιρα να πραγματοποιήσουν έναρξη επιτηδεύματος, αλλά και στους Ασκούμενους οι οποίοι δεν πρόλαβαν να εγγραφούν εγκαίρως στον Ε.Φ.Κ.Α.
3. Την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης αιτήσεων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος Γιάννης Τρασανίδης

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΡ

Η Πρόεδρος Αντωνία Κωστοπούλου

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΚ

Ο Πρόεδρος Διονύσιος Σκουφάς