Κινητοποίηση για τις διαφαινόμενες τροποποιήσεις στον ΕΦΚΑ

Θεσσαλονίκη 11-10-2019,

Η ΕΑΝΔιΘ κατόπιν των πρόσφατων αποφάσεων της Ολομέλειας για την αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών από το εισόδημα, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία του δικηγορικού κόσμου και οδηγούν σε σημαντική αύξηση των μηνιαίων εισφορών για τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, αιτήθηκε την συζήτηση του θέματος στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ. Σημειωτέον ότι το ΔΣ του ΔΣΘ ουδέποτε συζήτησε επί το θέματος αυτού, αν και η κυβέρνηση ήδη προωθεί τροποποιήσεις του ΕΦΚΑ στην κατεύθυνση που προτείνει η Ολομέλεια.

ΕΠΕΙΔΗ με το υπ’ αρ. 8808/5-11-2019 έγγραφό μας προς τον ΔΣΘ αιτηθήκαμε την συζήτηση του θέματος των ασφαλιστικών εισφορών και την λήψη απόφασης υπέρ της σύνδεσής τους με το εισόδημα.

ΕΠΕΙΔΗ σύμφωνα με την από 8-11-2019 πρόσκληση σε συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΘ, το θέμα αυτό δεν εισάγεται, παρά τον κρίσιμο και κατεπείγοντα χαρακτήρα του.

ΕΠΕΙΔΗ ο υπολογισμός των εισφορών με βάση το εισόδημα αποτελεί μέτρο δίκαιο, διασφαλίζει την εισπραξιμότητά τους και βρίσκει σύμφωνη την συντριπτική πλειοψηφία του δικηγορικού σώματος

ΚΑΛΟΥΜΕ

Το σύνολο των συναδέλφων σε παράσταση κατά την συνεδρίαση του ΔΣ του ΔΣΘ, την Τρίτη 12-11-2019 και ώρα 20.30, στα γραφεία του ΔΣΘ, απαιτώντας την συζήτηση και λήψη απόφασης προ ημερησίας διάταξης για τον τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών μας.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………………..Ελένη Χατζηγιάννη