Καταγγελία για Αγγελία που Ζητά Ρητώς Μόνο “Ασκούμενη Δικηγόρο”

Θεσσαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2021,

Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν υποπέσει στην αντίληψη ημών, αλλά και άλλων συναδέλφων, περιπτώσεις αγγελιών που ζητούν ασκούμενους δικηγόρους για απασχόληση σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίες βρίσκονται, αναρτημένες σε αρκετά σημεία του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης και οι οποίες δεν τηρούν τους ηθικούς κανόνες δημοσίευσης μιας αγγελίας και πολλές φορές ολισθαίνουν προς το ατόπημα του σεξισμού και της διάκρισης. Ειδικότερα, παρατηρήσαμε συγκεκριμένη αγγελία στο χώρο του Ειρηνοδικείου από τη δικηγόρο Ε.Τ., στην οποία αναγράφεται επακριβώς: «Ζητείται ασκούμενη από δικηγορικό γραφείο. Ωράριο 9:00- 15:30. Αμοιβή. Τηλέφωνο επικοινωνίας…».

Η αγγελία αυτή έχει αναρτηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν, καταδεικνύοντας, ακριβώς, το γεγονός πως δεν πρόκειται για εκ παραδρομής ή τυπογραφικό λάθος, αλλά για επανειλημμένη πρακτική. Και τα φαινόμενα αυτά εμφανίζονται δυστυχώς και στα δύο φύλα, τόσο ως θύματα, αλλά και ως θύτες και εσχάτως πολλές καταγγελίες είδαν το φως της δημοσιότητας και σε άλλους κλάδους και επαγγελματικούς χώρους. Είμαστε, όμως, βέβαιοι πως οι συνάδελφοι δικηγόροι, και λόγω της επιστημονικής τους κατάρτισης και του ήθους τους, είναι υπέρμαχοι της ισότητας των δύο φύλων και φυσικά αντιμάχονται κάθε περίπτωση διάκρισης λόγω φύλου στην εργασία, αλλά και γενικότερα.

Και είμαστε σίγουροι πως ο δικηγορικός κόσμος εν γένει είναι αντίθετος σε τέτοιου είδους πρακτικές διάκρισης. Ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης καταγγέλλουμε και καταδικάζουμε με τον πιο αυστηρό τόνο κάθε τέτοιο περιστατικό και θεωρούμε πως τέτοια φαινόμενα δεν έχουν χώρο στο λειτούργημα που επιτελούμε. Μάλιστα, επισημαίνουμε, ότι για κάθε παρόμοια περίπτωση αγγελίας, στην περίπτωση που ο αναρτών δικηγόρος είναι μέλος της Ένωσης, θα διαγράφεται από τα μητρώα μελών μας και θα απολύει την ιδιότητα του μέλους διά παντός.

Από την άλλη, ελπίζουμε και ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, ως ο αρμόδιος φορέας, να σταθεί αντάξιος των περιστάσεων και να αποτρέψει αντίστοιχες περιπτώσεις διάκρισης από τα μέλη του στο μέλλον (ειδικά για το χώρο εντός του Δικαστικού Μεγάρου), υποχρεώνοντας τα μέλη του να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πλαίσιο σύνταξης αγγελιών, ούτως ώστε να προστατευτεί το κύρος του επαγγέλματός μας και να αποφύγουμε να γίνουν ανάλογες πρακτικές καθημερινή συνήθεια. Επίσης, στο πλαίσιο αγγελιών που αιτούμαστε να διαμορφώσει ο ΔΣΘ για τα μέλη του θεωρούμε αναγκαία υποχρέωση να αναγράφονται ρητώς μεταξύ άλλων: 1) To ωράριο απασχόλησης του ασκούμενου δικηγόρου και  2) την προσφερόμενη αμοιβή.

Ως Ε.Α.Ν.Δι.Θ. ελπίζουμε να μην μας απασχολήσει το συγκεκριμένο ζήτημα στο μέλλον και ζητάμε από τον Δικηγορικό Σύλλογο να λάβει άμεσα μέτρα.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………..Παύλος Σαλονικίδης