Κάλεσμα ΕΑΝΔιΘ σε σχέση με τις αυξήσεις στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Νομικής ΑΠΘ

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, σε συνέχεια των υπ’ αρ. 2/14-6-2018 και 3/26-7-2018 αποφάσεων του ΔΣ της, προχώρησε σε κάλεσμα για κοινές δράσεις με τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ και τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ σε σχέση με τις επικείμενες αυξήσεις στα δίδακτρα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

“Κάλεσμα

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 2-5, 54626, Θεσσαλονίκη, 6970057700, eandith@gmail.com

Προς

Τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ.

Τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ.

Θέμα: Τροποποίηση Κανονισμού Μεταπτυχιακών Νομικής ΑΠΘ.

Θεσσαλονίκη 31-7-2018,

Ως επαγγελματικό συνδικαλιστικό σωματείο, η ΕΑΝΔιΘ έχει, μεταξύ άλλων, ως καταστατικούς σκοπούς της τόσο την προώθηση, προστασία και κατοχύρωση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των ασκούμενων και των νέων δικηγόρων όσο και τη βελτίωση του μορφωτικού τους επιπέδου. Βάσει των ρητά προσδιορισμένων αυτών στόχων, οφείλουμε να αξιώνουμε αξιοπρεπείς συνθήκες και προϋποθέσεις περαιτέρω ακαδημαϊκής/πρακτικής κατάρτισης των συναδέλφων της γενιάς μας. Στο πεδίο της περαιτέρω επιστημονικής κατάρτισης των ασκούμενων και νέων δικηγόρων εμπίπτουν ανησυχίες που εκφράζονται σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών και αφορούν το αντικείμενο σπουδών, τη διάρκεια και το κόστος αυτών, σε συνάρτηση με τις τρέχουσες ή μελλοντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις ή/και προσδοκίες των συναδέλφων μας.

Ήδη η Ένωσή μας έχει ενημερωθεί για την πρόθεση της διοίκησης της Νομικής Σχολής να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση του πλαισίου λειτουργίας των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μας βρίσκει αντίθετους όσον αφορά στη σύντμηση των εξαμήνων φοίτησης από 4 σε 3 και, κυρίως, στην αύξηση των τελών φοίτησης στα εν λόγω προγράμματα (από 200 ευρώ κατ’ έτος σε 300 ευρώ το εξάμηνο, ήτοι από 400 ευρώ σε 900 ευρώ συνολικά). Η πρόθεση αυτή επιβεβαιώθηκε σε εκπροσώπους μας από την Κοσμητεία της Σχολής.

Η ως άνω αναδιάρθρωση δεν προκύπτει από το ν. 4485/2017, ο οποίος δεν υποχρεώνει αλλά απλώς παρέχει την δυνατότητα σε Τμήματα και Σχολές να επιβάλουν δίδακτρα σε μεταπτυχιακά, εφόσον υπάρχουν σχετικές ανάγκες, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.

ΕΠΕΙΔΗ ο σχεδιαζόμενος υπερδιπλασιασμός των τελών φοίτησης, αφενός καθιστά αδύνατη ή δυσχερή τη συμμετοχή πολλών φοιτητών, οι οποίοι αμείβονται πενιχρά ως ασκούμενοι δικηγόροι και, αφετέρου, δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις περιορισμένες παροχές (υλικοτεχνικό και ερευνητικό εξοπλισμό) προς τους φοιτητές.

ΕΠΕΙΔΗ ως ΕΑΝΔιΘ κρίνουμε ότι ουδένας λόγος υφίσταται στην επιβολή διδάκτρων στα μεταπτυχιακά προγράμματα της Νομικής Σχολής. Στεκόμαστε έμπρακτα δίπλα στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και σε κάθε πρωτοβουλία των θεσμικών οργάνων τους που αξιώνει αξιοπρεπείς συνθήκες φοίτησης σε μεταπτυχιακό επίπεδο και πρόσβασης στην αγορά εργασίας με πτυχία που έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και αξία.

ΕΠΕΙΔΗ κρίνουμε ότι υπάρχει μείζων και έκτακτος λόγος που απαιτεί την μέγιστη δυνατή συμπόρευση δυνάμεων, κοινές δράσεις διαμαρτυρίας και κινητοποίησεις από τους άμεσα θιγόμενους, ήτοι τους νέους νομικούς.

ΚΑΛΟΥΜΕ τον Σύλλογο Φοιτητών Νομικής ΑΠΘ και τον Σύλλογο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ σε άμεση συνάντηση, ώστε να προγραμματισθούν κοινές δράσεις αμέσως με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………..Ελένη Χατζηγιάννη”