Εισήγηση ΔΣ ΕΑΝΔιΘ επί του Κυβερνητικού Σχεδίου για το Νέο Ασφαλιστικό

Οι διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που εισηγείται η κυβέρνηση επιβαρύνουν περισσότερο τους δικηγόρους της πρώτης πενταετίας. Συγκεκριμένα οι δικηγόροι πρώτης τριετίας (1η ασφαλιστική κατηγορία) με εισόδημα έως 7.000 ευρώ θα υποχρεωθούν να καταβάλλουν ετησίως 2.703,8 ευρώ αντί 1.372,36 ευρώ που κατέβαλλαν ετησίως έως σήμερα, υφιστάμενοι αύξηση κατά 1.300 περίπου ευρώ. Οι δικηγόροι 2ης ασφαλιστικής κατηγορίας κάτω πενταετίας (4ο-5ο έτος δικηγορίας) με ετήσιο εισόδημα έως 7.000 ευρώ θα κληθούν να καταβάλλουν ετησίως επίσης 2.703,8 ευρώ αντί 1.655,2 ευρώ, υφιστάμενοι αύξηση 1.100 περίπου ευρώ. Τα ποσά αυτά μάλιστα βαρύνουν τους νέους συναδέλφους ακόμα και αν έχουν μηδενικό εισόδημα.

Η σημαντική αυτή επιβάρυνση ενδέχεται να οδηγήσει σε βίαιη έξοδο από το επάγγελμα όλους τους νέους συναδέλφους, καθώς σε συνδυασμό με τις λοιπές υποχρεώσεις υπέρ του Δημοσίου (φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ, εισφορά ΟΑΕΔ κλπ) η επαγγελματική επιβίωση καθίσταται ανέφικτη.

Η κατακόρυφη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών δεν αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση των εσόδων των ασφαλιστικών ταμείων αφού οποιαδήποτε εισφοροδοτική ικανότητα των νέων επαγγελματιών έχει εξαντληθεί προ πολλού, ακόμα και με το σημερινό ύψος των ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Αντίθετα οι προτεινόμενες ρυθμίσεις θα οδηγήσουν τους νέους επαγγελματίες σε συσσώρευση οφειλών, χωρίς να διασφαλίζεται καμία μελλοντική ανταποδοτικότητα του συστήματος.

Η αύξηση εισφορών αποτελεί ισχυρό χτύπημα στη νεανική επιχειρηματικότητα, λειτουργώντας ως αποτρεπτικός παράγοντας για την έναρξη νέων δικηγορικών γραφείων. Οι νέοι νομικοί εξωθούνται σε μετανάστευση ή ανεργία.

Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαστε την παροχή έκπτωσης ύψους 50% για τους δικηγόρους της πρώτης πενταετίας σε σχέση με την ασφαλιστική εισφορά η οποία με βάση τις νέες διατάξεις θα τους αναλογούσε, δια της άμεσης απόσυρσης του α. 53 παρ. 7 του προτεινόμενου σχεδίου.

Η παρούσα εισήγηση θα κοινοποιηθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, στην Ολομέλεια, στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και στο σύνολο των εμπλεκόμενων φορέων και θεσμών προκειμένου να ενσωματωθεί στις προτάσεις που συνολικά θα διαμορφωθούν από τους δικηγορικούς συλλόγους της χώρας και να διασφαλισθεί η απόσυρση της παρ. 7 του α. 53 του σχεδίου και να αποφευχθεί οποιαδήποτε αύξηση εισφορών για τους νέους δικηγόρους.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                 Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                                Φουλίδου Ανδριάνα