Ημερήσια Διάταξη της Γενικής Συνέλευσης μελών της ΕΥΒΑ

Η Γενική Συνέλευση των μελών της ΕΥΒΑ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24/9/2016 στο Λονδίνο. Στην ημερήσια διάταξη συμπεριλαμβάνονται:

Στην Γενική Συνέλευση η ΕΑΝΔιΘ θα εκπροσωπηθεί δια του Προέδρου Μιχάλη Μήττα προκειμένου να τοποθετηθεί επί της ημερήσιας διάταξης, να παρουσιάσει το πρόγραμμα του Εαρινού Συνεδρίου της ΕΥΒΑ στην Θεσσαλονίκη και να ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη για την πορεία του διαλόγου για την αναθεώρηση της άσκησης.