Ηλεκτρονική Εκδήλωση του Συμβουλίου της Ευρώπης

Η πρόσβαση και το υλικό της εκδήλωσης είναι διαθέσιμα κατόπιν προεγγραφής στον παρακάτω σύνδεσμο.