Γίνε Μέλος

Η εγγραφή στην ΕΑΝΔιΘ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ με την εγγραφή στα μητρώα του ΔΣΘ! Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλοι οι ασκούμενοι δικηγόροι της Θεσσαλονίκης καθώς και οι νέοι δικηγόροι που δεν έχουν συμπληρώσει πέντε έτη δικηγορίας. Όλα τα μέλη έχουν έγκυρη ενημέρωση και πρόσβαση στις εκδηλώσεις, τις δράσεις και τις ενημερώσεις του Συλλόγου όπως βέβαια και δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Η εγγραφή γίνεται ηλεκτρονικά με την συμπλήρωση φόρμας εγγραφής, με απαιτούμενα στοιχεία Ονοματεπώνυμο, Πατρώνυμο, Αριθμό Μητρώου Ασκουμένου/Δικηγόρου, Έτος Εγγραφής στον ΔΣΘ (ως ασκούμενος ή δικηγόρος) και email. Με την συμπλήρωση της εν λόγω φόρμας ο εγγραφόμενος δηλώνει ότι αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το Καταστατικό της Ένωσης.

Κατόπιν απόφασης της ΓΣ (Απόφαση ΓΣ 3/27-4-2018) η εγγραφή στην ΕΑΝΔιΘ συνοδεύεται από εισφορά εγγραφής ίσης με την εισφορά ενός έτους, ήτοι 2 ευρώ. Τα μέλη που εγγράφονται θα αποκτούν πλήρη πρόσβαση σε όλες τις παροχές της Ένωσης ακόμα και πριν την καταβολή της εισφοράς εγγραφής, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί στην συνέχεια σε οποιαδήποτε εκδήλωση, Γενική Συνέλευση ή άλλη διαδικασία της Ένωσης συνοδευόμενη από σχετική απόδειξη καταβολής. Τα εγγεγραμμένα μέλη καταβάλλουν ετήσια εισφορά ύψους 2 ευρώ. Καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση δεν μπορεί να επιβληθεί στα μέλη χωρίς απόφαση Γενικής Συνέλευσης.

Σημείωση σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα: Από τις 25-5-2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Σύμφωνα με τις προβλέψεις αυτού ενημερώνουμε τα μέλη μας καθώς και όσους επιθυμούν να εγγραφούν ότι η Ένωση:

  • Διατηρεί τα ελάχιστα απαραίτητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που απαιτούνται για την ταυτοποίηση και τον έλεγχο της ιδιότητας των μελών της (Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, αριθμός μητρώου ΔΣΘ). Τα δεδομένα αυτά οικειοθελώς κοινοποιούν τα μέλη στο Σωματείο κατά την εγγραφή τους σε αυτό, προκειμένου να καταστεί εφικτός ο έλεγχος της πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων εγγραφής και διατήρησης της ιδιότητας του μέλους.
  • Κανένα άλλο δεδομένο δεν συλλέγεται ούτε τηρείται από την Ένωση για τα μέλη της και επομένως δεν πρόκειται να ζητηθεί. Οποιαδήποτε στιγμή τα μέλη δύνανται να αιτηθούν την διαγραφή τους από την Ένωση και την διαγραφή όλων των δεδομένων τους που Ένωση διατηρούσε μέχρι στιγμής.
  • Με την εγγραφή τους τα μέλη δηλώνουν οικειοθελώς διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκειμένου να διασφαλίζεται η άμεση επικοινωνία της Ένωσης με αυτά. Με την εγγραφή τους τα μέλη δηλώνουν ότι επιθυμούν να λαμβάνουν ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Ένωση. Οποιαδήποτε στιγμή τα μέλη δύνανται να αιτηθούν την διακοπή της λήψης μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  • Η Ένωση δεν διακινεί ούτε παραχωρεί σε τρίτους κανένα από τα δεδομένα των μελών της, τα οποία διατηρεί αποκλειστικά για δική της χρήση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Για οποιαδήποτε διακίνηση οποιουδήποτε δεδομένου σε τρίτους απαιτείται προηγούμενη ρητή έγκριση από το κάθε μέλος.
  • Πρόσβαση στα δεδομένα που διατηρεί η Ένωση έχουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής Καταστατικού και Λειτουργίας, η οποία είναι αρμόδια για τον έλεγχο των μητρώων της ΕΑΝΔιΘ σύμφωνα με το Καταστατικό, καθώς και η Εφορευτική Επιτροπή κατά την περίοδο των αρχαιρεσιών.
  • Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την διατήρηση και επεξεργασία των δεδομένων σας δύνασθε να αιτηθείτε οποιαδήποτε στιγμή με άμεση επικοινωνία με την Ένωση.