Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ την Πέμπτη 18-4-2019

Καλείται την Πέμπτη 18-4-2019 και ώρα 15.00 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εξής θέματα:
 
1. Επόμενες δράσεις της ΕΑΝΔιΘ ενόψει αναθεώρησης της δικηγορικής άσκησης και Συνεδρίου Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων.
2. Απολογισμός του πρώτου έτους θητείας του ΔΣ και προϋπολογισμός 2019.
3. Απολογισμός θητείας Επιτροπής Ασκουμένων, ενόψει αρχαιρεσιών.
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ημερομηνία στις 16.00.
 
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Η Πρόεδρος…………………..…..Η Γραμματέας
Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………Ελένη Χατζηγιάννη