Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ την Παρασκευή 3-11-2017

Καλείται την Παρασκευή 3-11-2017 και ώρα 15.30 στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με τα εξής θέματα:
 
1. Διαμόρφωση πρότασης για το θεσμικό πλαίσιο απασχόλησης και αμοβών “συνεργατών” δικηγόρων.
 
2. Διαμόρφωση προτάσεων ενόψει πιθανής αναθεώρησης του Κώδικα Δικηγόρων.
 
3. Υιοθέτηση πρότασης προς τον ΕΦΚΑ για την κοινωνική ασφάλιση των ασκούμενων δικηγόρων.
 
4. Υιοθέτηση πρότασης για τους μεταφραστές – διερμηνείς δικηγόρους.
 
5. Διαμόρφωση πλαισίου διεκδικήσεων για το δικαστικό έτος 2017 – 2018.
 
Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ημερομηνία στις 16.30.
 
Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………..Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας…………….Έλλη Μέλλιου