Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης