Γενική Συνέλευση ΕΑΝΔιΘ – Διάλογος για την Αναθεώρηση της Άσκησης

Την Παρασκευή 25-11-2016 και ώρα 17.00 θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Βιβλιοθήκης του ΔΣΘ (Μοσκώφ & Φράγκων 1) Γενική Συνέλευση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με την πρόταση της ΕΑΝΔιΘ για την πλήρη αναθεώρηση του θεσμού της άσκησης. Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η ΓΣ θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο και ημερομηνία στις 18.00.

Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστούν οι προτάσεις που συγκεντρώθηκαν (συνημμένες υπό τον αντίστοιχο τίτλο) στα πλαίσια του Διαλόγου για την Αναθεώρηση της Άσκησης και θα ληφθούν αποφάσεις για τα κατωτέρω ειδικά θέματα:

1. Αμοιβές, τρόποι χρηματοδότησης, ωράριο και εποπτεία τους.
2. Φορολογικά και κοινωνικοασφαλιστικά θέματα.
3. Διάρκεια και περάτωση (εξεταστικό, προϋποθέσεις συμμετοχής, εκπαιδευτικός χαρακτήρας κλπ).
4. Λοιπά θέματα (κωλύματα, ασυμβίβαστα, υποχρεώσεις, δικαιώματα κλπ).

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ
Ο Πρόεδρος………………..Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………….Στέφανος Κρεμέτης