Φόρμα καταγγελιών παραβατικών συμπεριφορών σε δικηγορικά γραφεία / εταιρίες

Οι συνάδελφοι που απασχολούνται ως ασκούμενοι ή συνεργάτες έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν καταγγελίες για παραβατικές συμπεριφορές σε δικηγορικά γραφεία / εταιρίες ενώπιον της ΕΑΝΔιΘ.

1. Σκοπός

Με την παρούσα φόρμα ερωτηματολογίου-καταγγελίας η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων (ΕΑΝΔιΘ) επιδιώκει δύο σκοπούς: Πρώτον, να συλλέξει και να αξιοποιήσει για τους καταστατικούς της σκοπούς πληροφορίες αναφορικά με την εργασιακή και οικονομική κατάσταση των ασκούμενων και νέων δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Δεύτερον, να συλλέξει αναφορές-καταγγελίες των μελών της προκειμένου να προβεί σε ενέργειες και να ασκήσει πίεση με κάθε πρόσφορο μέσο προς τους αρμόδιους φορείς αναφορικά με περιστατικά παράβασης των δικαιωμάτων των μελών της.
Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται ανώνυμα. Ωστόσο, δίνεται η δυνατότητα, σε όποιον ερωτώμενο το επιθυμεί, να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας του. Η επιλογή αυτή συνιστάται προκειμένου να μπορέσει η Διοίκηση της ΕΑΝΔιΘ ,με τη συναίνεση του καταγγέλλοντος, να εξετάσει κάθε δυνατότητα ατομικής ή συλλογικής αντίδρασης στην καταγγελλόμενη συμπεριφορά.

Στοιχεία επικοινωνίας υπεύθυνου φόρμας: Ιορδάνης Χορόζογλου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, Αντιπρόεδρος ΕΑΝΔιΘ, 6984707692.

Η υποβολή καταγγελιών είναι εφικτή μέσω της συνημμένης πλατφόρμας.