Αίτημα Παράτασης Καταβολής και Ρύθμισης Ασφαλιστικών Εισφορών 2016

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς:

Πρόεδρο ΔΣ Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα Ε. Αχτσιόγλου.

Θεσσαλονίκη 30-1-2017,

Δεδομένης της έναρξης εφαρμογής του νέου συστήματος καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών, η οποία συμπίπτει με την καταληκτική προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 παρατηρείται πλήρης αδυναμία μεγάλου μέρους των δικηγόρων, ιδίως των νεώτερων και των εισοδηματικά αδύναμων, να ανταποκριθούν οικονομικά στα αυξημένα βάρη.

Για τον λόγο αυτό και προκειμένου να μην επιβαρυνθούν υπέρμετρα οι συνάδελφοι με τις συνέπειες μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών τους, αιτούμαστε:

Την παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΑΝ – ΤΕΑΔ – ΤΥΔ έτους 2016 έως τις 30-6-2017.

Σε κάθε περίπτωση, την απαλλαγή από επιτόκια, προσαυξήσεις και λοιπά τέλη εκπρόθεσμης καταβολής των εισφορών του 2016, εφόσον αυτές καταβληθούν έως τέλος του έτους 2017.

Επικοινωνία: www.eandith.gr, eandith@gmail.com

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……….…………Στέφανος Κρεμέτης