Αίτημα για την Διαφάνεια της Διαδικασίας Επιλογής Ασκουμένων από τον ΔΣΘ

Κατόπιν προτάσεων μελών μας που υποβλήθηκαν στο χθεσινό ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, κατατέθηκε σήμερα αίτημα προς τον ΔΣΘ με θέμα την διαδικασία επιλογής ασκούμενων δικηγόρων προς απασχόληση στον ΔΣΘ και το Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης:

Ο ΔΣΘ κάθε περίπου 4 μήνες επιλέγει ασκούμενους δικηγόρους προκειμένου να απασχοληθούν στις υπηρεσίες του καθώς και στο Υποθηκοφυλακείο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για πρωτοβουλία που διασφαλίζει θέσεις απασχόλησης σε μια περίοδο που η εύρεση γραφείου για πραγματοποίηση άσκησης είναι ιδιαίτερα δυσχερής. Μεταξύ των αιτήσεων η επιλογή γίνεται κατόπιν κλήρωσης.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή διαφάνεια στην διαδικασία και να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των ασκούμενων συναδέλφων στο σύστημα επιλογής, ως Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης αιτούμαστε:

1) Η κλήρωση να πραγματοποιείται με την παρουσία εκπροσώπου της Ένωσής μας.

2) Ο χρόνος και ο τόπος της κλήρωσης να ανακοινώνεται εγκαίρως ώστε να είναι δυνατή η παρουσία όλων των ενδιαφερόμενων συναδέλφων.

Στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος……………………………Ο Γραμματέας
Μιχάλης Μήττας………………….…..Αναστάσιος Ξένος