Αίτημα για Προσωρινή Αναστολή και Αναθεώρηση του Συστήματος Έκδοσης Παραβόλων Αναβολής

Της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Στ. Κοντονή.

Θεσσαλονίκη 31-1-2017,

Από τις 23-1-2017 ξεκίνησε η εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4446/2016 που αφορούν στην έκδοση παραβόλων ως προϋπόθεση για την χορήγηση αναβολής στην πολιτική και διοικητική δικαιοσύνη. Από την εφαρμογή του συστήματος αυτού προέκυψαν συγκεκριμένες δυσχέρειες. Ενδεικτικά:

Είναι εξαιρετικά δύσκολη, ιδίως του περιορισμένου χρόνου, η έκδοση και πληρωμή των παραβόλων.

Δεν υπάρχει δυνατότητα έκδοση κοινού παραβόλου, σε περίπτωση που υπάρχει κοινό αίτημα αναβολής από περισσότερους διαδίκους.

Δεν είναι σαφής η τύχη των ποσών που καταβλήθηκαν για παράβολο σε περίπτωση που τελικώς η αναβολή δεν δόθηκε.

Η καταβολή παραβόλου είναι υπέρμετρα επαχθής σε περιπτώσεις που η αναβολή αποτελεί κοινό αίτημα των αντιδίκων σε περιπτώσεις όπως η απόπειρα εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Για τους λόγους αυτούς, αιτούμαστε:

  1. Την προσωρινή αναστολή του μέτρου έως ότου διευκρινισθούν οι ανωτέρω λεπτομέρειες.
  2. Την πρόβλεψη δυνατότητας έκδοσης έντυπου παραβόλου, παράλληλα με το ηλεκτρονικό.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………..Στέφανος Κρεμέτης