Αίτημα για ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα έκδοσης των αποτελεσμάτων του τελευταίου Διαγωνισμού Δικηγόρων

Δεδομένης της προηγούμενης υπέρμετρης καθυστέρησης στην έκδοση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού Δικηγόρων, αποστείλαμε σήμερα κατεπείγον αίτημα στο Υπ. Δικαιοσύνης:

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, κ. Σταύρο Ν. Κοντονή, Αθήνα, Λεωφόρος Μεσογείων 96, 115 27.

Θεσσαλονίκη 25-7-2017,

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης συστάθηκε το 2013 ως πρωτοβουλία ασκουμένων και νέων δικηγόρων της Θεσσαλονίκης (ΕΑΝΔιΘ), αποσκοπώντας στη συλλογική εκπροσώπησή τους σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και στην ενιαία διεκδίκηση των κοινών τους συμφερόντων.
Βάσει, λοιπόν, του καταστατικού μας ρόλου και με αφορμή τις επανειλημμένες οχλήσεις υποψήφιων δικηγόρων-μελών μας, των οποίων έχουμε γίνει αποδέκτες το τελευταίο διάστημα, κατόπιν της υπ’ αριθμ. 4/25-7-2017 απόφασης του Δ.Σ. της ΕΑΝΔιΘ εγκρίθηκε η αποστολή του παρόντος αιτήματος προς το αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Συγκεκριμένα, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως ο χρόνος έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, όπως αυτές διεξάγονται με βάση το ενιαίο σύστημα από το 2013, επηρεάζει σε μέγιστο βαθμό τους υποψήφιους δικηγόρους, καθώς από την έκβαση των εξετάσεων κρίνονται εν πολλοίς οι συνθήκες αφετηρίας της σταδιοδρομίας του νέου δικηγόρου και οριοθετούνται αναλόγως οι επαγγελματικοί και προσωπικοί του στόχοι.
Γι αυτόν το λόγο, θεωρούμε πως η όσο το δυνατόν ταχύτερη έκδοση των αποτελεσμάτων πρέπει να αποτελέσει θέμα άμεσης προτεραιότητας για το Υπουργείο Σας, συνυπολογιζομένης και της αναίτιας καθυστέρησης που παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη Β’ Εξεταστική Περίοδο 2016, η οποία, μάλιστα, είχε σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει πρωτοφανώς η διεξαγωγή των εξετάσεων της επόμενης Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2017 (έλαβαν χώρα τον μήνα Μάϊο), σε αντίθεση με την πρόβλεψη του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Περί Δικηγόρων), στο αρ.19 παρ. 2 του οποίου αναφέρεται πως “Ο διαγωνισμός διενεργείται δύο φορές το χρόνο τους μήνες Απρίλιο και Οκτώβριο…”.

Λεκτέον, επίσης, ότι η απόκτηση της δικηγορικής ιδιότητας, κατόπιν επιτυχίας στις προαναφερθείσες εξετάσεις, επέρχεται μετά την έκδοση του σχετικού Φ.Ε.Κ. και τη διεξαγωγή ορκωμοσίας στο αρμόδιο Εφετείο ή Πρωτοδικείο, γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα, πως, τελικά, η ενάσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος για τον νέο δικηγόρο δύναται να καθυστερήσει πολύ χρονικά.

Συνεπώς, με βάση τα παραπάνω, αιτούμαστε:

1. την επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης των αποτελεσμάτων των εξετάσεων της Α’ Εξεταστικής Περιόδου 2017. Κατά προτίμηση θα μπορούσε να τεθεί μια ενδεικτική προθεσμία πριν την έναρξη του δικαστικού έτους, ήτοι έως τις 31/08, ούτως ώστε να υπάρχει το αναγκαίο διάστημα, προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες που προβλέπονται στον Κώδικα Περί Δικηγόρων (40ήμερο προκήρυξης-διεξαγωγή εξετάσεων τον Οκτώβριο) και να μην παρατηρηθούν φαινόμενα κωλυσιεργίας του παρελθόντος

2. την επίσημη ενημέρωση εκ μέρους του Υπουργείου Σας σχετικά με το παραπάνω χρονοδιάγραμμα, καθώς θεωρούμε πως σαν συνάδελφος θα αφουγκραστείτε και θα γίνεται κοινωνός της αγωνίας και της ανησυχίας που επικρατεί στους κόλπους των υποψήφιων δικηγόρων ανά την Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της Ε.Α.Ν.Δι.Θ.
Ο Πρόεδρος…………………………..Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………..Στέφανος Κρεμέτης