Αίτημα για Δωρεάν Συνδρομή NOMOS σε Ασκούμενους Δικηγόρους

Πρωτοκολλήθηκε σήμερα 2-3-2018 αίτημα της ΕΑΝΔιΘ για παροχή δωρεάν συνδρομής NOMOS και στους ασκούμενους δικηγόρους που είναι εγγεγραμμένοι στον ΔΣΘ.

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626.

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626.

Θέμα: Δωρεάν Συνδρομή NOMOS και για ασκούμενους δικηγόρους.

Θεσσαλονίκη 2-3-2018,

Κατά την από 2-3-2018 συνεδρίασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΘ αποφάσισε την διασφάλιση δωρεάν συνδρομής NOMOS για το σύνολο των δικηγόρων μελών του. Συναφώς με την ως άνω απόφαση, αιτούμαστε την επέκταση του μέτρου στους εγγεγραμμένους ασκούμενους δικηγόρους του ΔΣΘ, τουλάχιστον για το διάστημα των 18 μηνών από την έναρξη της άσκησής τους έως την συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό Δικηγόρων.

Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται η πρόσβαση στη νομοθεσία και αυξάνεται το ποιοτικό επίπεδο της άσκησης, με την διευκόλυνση της έρευνας σε επιστημονικό και επαγγελματικό επίπεδο για τους νέους νομικούς.

Η επέκταση του μέτρου αυτού δεν αναμένεται να αποτελέσει μείζονα οικονομική επιβάρυνση για τον ΔΣΘ, δεδομένου ότι ο αριθμός των ενεργών ασκούμενων δικηγόρων δεν υπερβαίνει τους 300 συνολικά.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………Η Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………….Έλλη Μέλλιου