Ερώτηση προς τον ΔΣΘ για τα Πτυχία Νομικής Κύπρου

Θεσσαλονίκη 11-11-2015,

Με βάση την πρόσφατη απόφαση της Επιτροπής Επάρκειας της Ολομέλειας σχετικά με την ανάγκη διευκρινίσεων από τις νομικές σχολές της Κύπρου σχετικά με το πρόγραμμα και τον τίτλο σπουδών που παρέχουν, την αναβολή εξέτασης των εκκρεμών αιτήσεων εγγραφής στα μητρώα ασκουμένων των αποφοίτων της Κύπρου και της απόφασης του ΔΣΑ για επανεξέταση των δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί και γίνει δεκτά, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ερωτάται:

Α) Πόσοι ασκούμενοι ή/και νέοι δικηγόροι, απόφοιτοι πανεπιστημίων της Κύπρου έχουν εγγραφεί στα μητρώα του ΔΣΘ έως σήμερα.

Β) Αν προτίθεται ο ΔΣΘ να προχωρήσει σε επανέλεγχο των υποβληθέντων από αποφοίτους της Κύπρου δικαιολογητικών.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                                           Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                                          Φουλίδου Ανδριάνα