Επιτροπή Οικονομικών

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Οικονομικών, η οποία καθίσταται αρμόδια για την διαχείριση των εσόδων και εξόδων της Ένωσης με στόχο την ανάπτυξη του πεδίου οικονομικής δραστηριότητάς της, μέσω της αξιοποίησης της διαφημιστικής προοπτικής της (ιστοσελίδα, εκδηλώσεις), της αναζήτησης χορηγιών (από τοπικές επιχειρήσεις, σχετικούς φορείς και ΔΣΘ) και έκδοση υλικού με τη σφραγίδα της Ένωσης και προώθησής του με τη μορφή προσφορών στα μέλη της (ημερολόγια, ατζέντες κτλ). Αναζητά επίσης χρηματοδοτικά προγράμματα και συνεργασίες.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Οικονομικών για το έτος 2020 – 2021, ως εξής:

  1. Σπυροπούλου Νικολέτα, Ταμίας ΔΣ
  2. Τρασανίδης Γιάννης, Πρόεδρος ΔΣ
  3. Λεοντάρης Αθανάσιος – Αντώνιος, Μέλος ΔΣ