Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας

Σύμφωνα με το α. 27 παρ. 2 και 3 του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ένωσης, ιδρύθηκε Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας. Η Επιτροπή αυτή διασφαλίζει την τήρηση του Καταστατικού και του Κανονισμού Λειτουργίας της Ένωσης, είτε κατόπιν αναφορών είτε αυτεπαγγέλτως. Η Επιτροπή αποφαίνεται επί ενδεχόμενων παραβιάσεων και τις εισηγείται ενώπιον του ΔΣ και της ΓΣ της Ένωσης, εφόσον το ΔΣ απορρίψει την σχετική εισήγηση, προς επικύρωση. Η Επιτροπή  επίσης υποβάλλει γνωμοδοτήσεις στο ΔΣ για την αναθεώρηση του Κανονισμού.

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, μέλη της Επιτροπής Κανονισμού και Λειτουργίας της Ένωσης για το διάστημα 2020 – 2022 είναι:

  1. Τσιαμπέρα Κατερίνηα (ως πρώην Πρόεδρος της Ένωσης την περίοδο 2018 – 2020),
  2. Μήττας Μιχάλης (ως πρώην Πρόεδρος της Ένωσης την περίοδο 2014 – 2018) και
  3. Τρασανίδης Γιάννης (μέλος που ορίσθηκε από το τρέχον ΔΣ της Ένωσης με την ως άνω απόφασή του).

Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε αναφορά κατά ενδεχόμενης παραβίασης του Καταστατικού ή του Κανονισμού της Ένωσης, δύνασθε να το πράξετε επικοινωνώντας απευθείας με την Επιτροπή Καταστατικού και Λειτουργίας.

Στοιχεία επικοινωνίας: τηλ: 6970057700, ηλ. ταχυρομείο: mich.mittas@gmail.com