Επιτροπή Εργασιακών Δικαιώματων

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Εργασιακών Δικαιωμάτων, η οποία καθίσταται αρμόδια για την επίβλεψη και έλεγχο των όρων και συνθηκών απασχόλησης των ασκουμένων και νέων δικηγόρων στα δικηγορικά γραφεία. Δέχεται σχετικές καταγγελίες για παραβίαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Δικηγόρων και όταν απειλούνται ή θίγονται εργασιακά δικαιώματα. Καταγράφει το καθεστώς των ασκουμένων και νέων δικηγόρων πανελληνίως και ανά την Ευρώπη.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εργασιακών Δικαιωμάτων για το έτος 2020 – 2021, ως εξής:

  1. Χορόζογλου Ιορδάνης, Αντιπρόεδρος ΔΣ
  2. Ρουβάς Γρηγόριος, Μέλος Επιτροπής Ασκουμένων
  3. Νταφόπουλος Δημήτρης