Επιτροπή Εκδηλώσεων

Με την υπ’ αρ. 3/24-6-2020 απόφαση ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ, συστάθηκε η Επιτροπή Εκδηλώσεων, η οποία καθίσταται αρμόδια για την διοργάνωση εκδηλώσεων. Καταθέτει προτάσεις και οργανώνει εκδηλώσεις με ανθρωπιστικό πρόσημο και κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς και τους ετήσιους χορούς της Ένωσης.

Με την ίδια απόφαση ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Εκδηλώσεων για το έτος 2020 – 2021, ως εξής:

  1. Παπαγεωργίου Γεώργιος, Μέλος ΔΣ – Πρόεδρος Επιτροπής Ασκουμένων
  2. Γεωργιάδης Αναστάσιος
  3. Παπαδοπούλου Δέσποινα