Επιτροπή Ασκουμένων

Η Επιτροπή Ασκουμένων Δικηγόρων της ΕΑΝΔιΘ αποτελεί πενταμελές όργανο με ενιαύσια θητεία, εκλεγόμενο από όλους τους ασκούμενους δικηγόρους του ΔΣΘ. Με την συγχώνευση του Συλλόγου Ασκουμένων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης και της Ένωσης Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, αποφασίστηκε η ίδρυση της, στα πλαίσια της Ένωσης, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση των ασκούμενων δικηγόρων και των ιδιαίτερων αναγκών τους. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συμμετέχει αυτοδίκαια και ως ισότιμο μέλος στο ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ.

Επιτροπή Ασκουμένων V – 2019

Πρόεδρος: Χορόζογλου Ιορδάνης

Αντιπρόεδρος: Κοτανίδης Νίκος

Γραμματέας: Θεογνώστου Νικολέτα

Απόφοιτος της Νομικής Σχολής ΑΠΘ (2016) και ασκούμενη δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Ομιλεί την αγγλική και την ισπανική γλώσσα.

Μέλος – Συνήγορος Ασκουμένου: Λυκίδης Στέφανος

Μέλος: Παπαζαΐτης Παύλος

Προηγούμενες Επιτροπές Ασκουμένων

2018 (Επιτροπή Ασκουμένων IV)

Πρόεδρος: Σταματοπούλου Μαρία – Ειρήνη

Αντιπρόεδρος: Ζιώγος Βαγγέλης

Γραμματέας: Λιαράτσικα Κέλλυ

Μέλος – Συνήγορος Ασκουμένου: Τραμουντάνα Χρυσάνθη

Μέλος: Καραπέτη – Πλάκα Μαρίνα

2017 (Επιτροπή Ασκουμένων III)

Πρόεδρος: Τρασανίδης Γιάννης

Αντιπρόεδρος: Τσάμης Έκτορας

Γραμματέας: Βασλή Μαρία

Μέλος – Συνήγορος Ασκουμένου: Κοχλιού Κωνσταντίνα

Μέλος: Δρούγκα Λένα

2016 (Επιτροπή Ασκουμένων ΙΙ)

Πρόεδρος: Βασλή Μαρία

Αντιπρόεδρος: Χρηστίδου Αναστασία

Γραμματέας: Δρούγκα Λένα

Μέλος – Συνήγορος Ασκουμένου: Πανταζή Θεοδώρα

Μέλος: Τρασανίδης Γιάννης

2015 (Επιτροπή Ασκουμένων Ι)

Πρόεδρος: Παπαδάκη Ελευθερία

Αντιπρόεδρος: Ξένος Αναστάσιος

Γραμματέας: Μαυρουδής Παναγιώτης

Μέλος – Συνήγορος Ασκουμένου: Χρίστογλου Κωνσταντίνος (α’ εξάμηνο) / Γαζέτης Αναστάσιος (β’ εξάμηνο)

Μέλος: Μολλά Σοφία