Επιστολή της Ένωσης προς τον Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ σχετικά με τη χορήγηση βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών από τη Νομική ΑΠΘ

Αρ. Πρωτοκόλου (εξ.) 15/06-10-2021

Αξιότιμε κύριε Κοσμήτορα,

Από την Πέμπτη 30/09/2021 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων Β’ Κύκλου για Πρακτική Άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών σε δικαστήρια/εισαγγελίες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική άσκηση αποφοίτων νομικών σχολών για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος δικηγόρου», με MIS 5039505, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνική χρηματοδότηση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται συνολικά σε 2400 Αποφοίτους Νομικών σχολών που θα πραγματοποιήσουν το σύνολο της προβλεπόμενης υποχρεωτικής άσκησης, διάρκειας 18 μηνών μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος. Οι ασκούμενοι Δικηγόροι θα απασχοληθούν επ’ αμοιβή για 12 μήνες σε Δικαστήρια/Εισαγγελίες της χώρας και για 6 μήνες σε Δικηγόρο/Δικηγορική Εταιρία. Οι αιτήσεις θα είναι ανοικτές ως και την Κυριακή 10/10/2021.

Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος/α στο Πρόγραμμα, απαιτείται η προσκόμιση μιας σειράς δικαιολογητικών, μεταξύ αυτών και βεβαίωση περάτωσης σπουδών προκειμένου ο/η ενδιαφερόμενος/η να μπορέσει να εγγραφεί ως ασκούμενος/η στο δικηγορικό σύλλογο και να λάβει τους μοναδικούς ηλεκτρονικούς του/της κωδικούς προκειμένου να δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα.

Πληροφορούμαστε πως απόφοιτοι της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2021 αδυνατούν να λάβουν βεβαίωση περάτωσης σπουδών καθώς, σύμφωνα με τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ., βεβαιώσεις θα δοθούν μόνο όταν «ανοίξει» η περίοδος των αιτήσεων ορκωμοσίας.

Το παραπάνω αποτελεί μέγιστο τροχοπέδη για κάθε/καθεμία ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχει στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ στα δικαστήρια. Αποτελεί, επίσης, εμπόδιο στον κάθε/καθεμία υποψήφιο/α ασκούμενο/η, προκειμένου να εκκινήσει το δεκαοκτάμηνο της δικηγορικής άσκησης, καθώς για την εγγραφή στο μητρώο ασκούμενων του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή πτυχίου.

Με βάσει τα παραπάνω

Ερωτάστε

  1. Εάν γνωρίζατε για την εκκίνηση του Προγράμματος ΕΣΠΑ για την άσκηση στα δικαστήρια,
  2. Εάν είστε ενήμερος για την ουσιαστική άρνηση της Γραμματεία της Σχολής για χορήγηση βεβαιώσεων περάτωσης σπουδών το χρονικό διάστημα που διανύουμε;

Αιτούμαστε

  1. Την τάχιστη χορήγηση βεβαίωσης περάτωσης σπουδών σε όποιον/α την αιτηθεί ανά πάσα στιγμή, δίχως χρονικό περιορισμό στις καταθέσεις αιτήσεων.

Με εκτίμηση,

 Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος………………………Ο Γραμματέας

Τρασανίδης Γιάννης……………….Σαλονικίδης Παύλος