Επιστολή της ΕΑΝΔιΘ προς την ΕΥΒΑ σχετικά με την Κατάσταση του Δικηγορικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα

      Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΑΝΔιΘ απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Δικηγόρων (ΕΥΒΑ) για ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα, τις συνθήκες οικονομικής εξαφάνισης των δικηγόρων, την υποβάθμιση της ελληνικής Δικαιοσύνης και τις συνεχιζόμενες αποχές. Την επιστολή που αποστείλαμε μπορείτε να βρείτε στο αγγλικό πρωτότυπο (Report on the Situation of Lawyers in Greece) καθώς και σε ελληνική μετάφραση (Αναφορά για την Κατάσταση του Δικηγορικού Επαγγέλματος στην Ελλάδα).