Επιστολή σχετικά με τις Ασφαλιστικές Εισφορές των Συνεργατών Δικηγόρων

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

Προς τον Πρόεδρο και μέλη του ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης

         την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κα. Ε. Αχτσιόγλου.

Θεσσαλονίκη 13-2-2017,

Σύμφωνα με το α. 38 παρ. 9 και 39 του ν. 4387/2016 οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούνται με δελτίο παροχής υπηρεσιών σε έως 2 εργοδότες υπάγονται στις διατάξεις των μισθωτών όσων αφορά στις ασφαλιστικές τους εισφορές. Σύμφωνα, με τις ίδιες διατάξεις οι ασφαλιστικές εισφορές τους επιμερίζονται κατά τα 2/3 στον εργοδότη – εντολέα και κατά το 1/3 στους ίδιους.

Ο νόμος δεν εισάγει ρητή εξαίρεση για τους δικηγόρους που απασχολούνται με τους ίδιους όρους. Μόνη εξαίρεση αποτελούν οι δικηγόροι που απασχολούνται με έμμισθη εντολή, οι οποίοι όμως ούτως ή άλλως υπάγονται στις ρυθμίσεις περί μισθωτών.

Έκπληξη επομένως αποτελεί η υπ’ αρ. Φ 80000/οικ. 2460/106/2017 εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αν. Πετρόπουλου, με την οποία εισάγεται εξαίρεση των δικηγόρων που απασχολούνται ως συνεργάτες σε δικηγορικά γραφεία.

Πράγματι, το α. 48 διασφαλίζει ιδιαίτερο καθεστώς για δικηγόρους που παρέχουν υπηρεσίες σε δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες («συνεργάτες»), προκειμένου να διασφαλιστεί η επιστημονική ανεξαρτησία τους. Η συγκεκριμένη διάταξη ωστόσο αφενός προβλέπει τις περιπτώσεις αποκλειστικής συνεργασίας, αφετέρου είναι αντικείμενο γενικευμένης κατάχρησης, καθώς υπό το επιχείρημα της «επιστημονικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας» του δικηγόρου και τον εύηχο όρο «συνεργάτης», παρέχεται ουσιαστικά το θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική εκμετάλλευση εκατοντάδων συναδέλφων που απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες χωρίς καμία εγγύηση αποδοχών, ωραρίου ή λοιπών όρων απασχόλησης.

Η κατάσταση αυτή είναι γνωστή στο σύνολο του δικηγορικού κόσμου, άρα και στα πολιτικά στελέχη του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για τον λόγο αυτό και με δεδομένο ότι δεν υπάρχει καμία ουσιαστική διαφορά μεταξύ των όρων απασχόλησης δικηγόρων με «μπλοκάκι» σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες και εκείνων που απασχολούνται σε τρίτα πρόσωπα ή ακόμα και όλων των υπόλοιπων κατηγοριών ελευθέρων επαγγελματιών που υπάγονται στην ασφάλιση του α. 38 ν. 4387/2016, τα ερωτηματικά από την εγκύκλιο του Υφυπουργού είναι εύλογα.

Για τους λόγους αυτούς:

  1. Καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να προχωρήσει σε διορθωτική παρέμβαση αποκαθιστώντας την άδικη και εξαιρετικά επιβαρυντική για την πλειοψηφία των συνεργατών δικηγόρων εξαίρεση της παρ. 6 της υπ’ αρ. Φ 80000/οικ. 2460/106/2017 εγκυκλίου.
  2. Καλούμε τους δικηγορικούς συλλόγους να παρέμβουν υπέρ των μελών τους που απασχολούνται σε δικηγορικά γραφεία ή εταιρίες και καλούνται πλέον να επωμισθούν και το βάρος του νέου ασφαλιστικού.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας…………………Στέφανος Κρεμέτης