Επιστολή Σχετικά με την Τοποθέτηση των POS

Με αφορμή την δημοσίευση γνωμοδότησης σχετικά με την υποχρέωση εγκατάστασης POS από δικηγόρους, αποστείλαμε την κάτωθι επιστολή:

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 26ης Οκτωβρίου 5, eandith@gmail.com.

Προς τον Πρόεδρο της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κ. Β. Αλεξανδρή.

Προς το ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Θεσσαλονίκη 5-7-2017,

Δημοσιεύθηκε στις 4-7-2017 γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σύμφωνα με την οποία: «δεν έχει εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι “καταναλωτές” που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του νόμου 4446/2016». Στην ίδια ωστόσο γνωμοδότηση αναφέρεται ότι η υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν αντίκειται με τις ουσιαστικές προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Ήδη σήμερα στις 5-7-2017, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τύπο, παράγοντες του Υπ. Οικονομικών, ανέφεραν ότι η υποχρέωση των δικηγόρων προς εγκατάσταση τερματικών POS, κατά τις διατάξεις του ν. 4446/2016 παραμένει, ενώ αμφισβητείται η αρμοδιότητα της Αρχής να γνωμοδοτήσει επί της έννοιας του εντολέα του δικηγόρου ως καταναλωτή και επισημαίνεται ότι η ίδια αρχή αποφάνθηκε ότι δεν υπάρχει παραβίαση των προσωπικών δεδομένων.

Δεδομένου ότι η ισχύς του ν. 4446/2016 διατηρείται και ότι, παρά την δημοσιευθείσα γνωμοδότηση της Ανεξάρτητης Αρχής, το Υπ. Οικονομικών φαίνεται να εμμένει στην θέση του.

Δεδομένου ότι η προθεσμία τοποθέτησης τερματικού POS από το σύνολο των δικηγόρων εκπνέει στις 27-7-2017.

Δεδομένου ότι στις διατάξεις του ν. 4446/2016 προβλέπονται αυστηρά χρηματικά πρόστιμα σε περιπτώσεις μη εγκατάστασης POS.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε:

  1. Την αποστολή σχετικού ερωτήματος από την Ολομέλεια προκειμένου άμεσα να αποσαφηνιστεί το διαμορφωθέν καθεστώς, κατόπιν της γνωμοδότησης της Ανεξάρτητης Αρχής, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος επιβολής προστίμων σε συναδέλφους.
  2. Την διερεύνηση δυνατότητας νομικής αξιοποίησης της ως άνω γνωμοδότησης, σε περίπτωση άσκησης ένδικων μέσων κατά αποφάσεων επιβολής προστίμων.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………………….Ο Γραμματέας

Μιχάλης Μήττας……………………………..Στέφανος Κρεμέτης”