Επιστολή σχετικά με τον αποκλεισμό συναδέλφων από την κλήρωση των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής

Κατόπιν των πρόσφατων εξελίξεων με τον αποκλεισμό συναδέλφων από την κλήρωση του Αρείου Πάγου για την επιλογή αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης απέστειλε το κάτωθι έγγραφο με σκοπό την αποσαφήνιση των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν και οδήγησαν στον αποκλεισμό των συναδέλφων και συνακόλουθα τον εντοπισμό τυχόν ευθυνών:

“ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΙΤΗΣΗ

Του ΝΠΙΔ με την επωνυμία “Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης“, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα (eandith@gmail.com),

Προς:

Την γραμματεία του Αρείου Πάγου, Πολιτικό Τμήμα A1, που εδρεύει στην Αθήνα,

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης», ο οποίος εδρεύει στην Θεσσαλονίκη και εκπροσωπείται νόμιμα,

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,

Κοινοποιούμενη σε:

Τον Υπ. Δικαιοσύνης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα,

Τα μέλη ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης,

Τα μέλη ΔΣ του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,

Τους Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας,

 

Θεσσαλονίκη 28-6-2019,

Η Ένωση Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης τυγχάνει συνδικαλιστικό σωματείο, αναγνωρισμένο από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο α. 14 παρ. 2 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων). Κατόπιν της δημοσίευσης της εγκυκλίου 1918/12-6-2019 του Αρείου Πάγου, της αντίστοιχης δημοσίευσης του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, και της συνήθους διαδικασίας που ακολουθείται από τις υπηρεσίες σας σε συνδυασμό με την εθιμική πρακτική οι συνάδελφοι υπέβαλαν νόμιμα και εμπρόθεσμα και σύμφωνα με τις οδηγίες των υπό 2 και 3 φορέων, μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας που διαχειρίζεται το υπό 3 ΝΠΔΔ “αίτηση προτίμησης” για τον διορισμό τους ως αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής για της βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019.

Από την ιστοσελίδα του Αρείου Πάγου ενημερώθηκαν για την εξέλιξη και την “ολοκλήρωση” της σχετικής κλήρωσης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισήγαγαν τα στοιχεία τους, όπως έχουν δηλωθεί στα μητρώα του δικηγορικού συλλόγου και ισχύουν, στην σχετική εφαρμογή προκειμένου να πληροφορηθούν το αποτέλεσμα της κλήρωσης. Προς μεγάλη τους έκπληξη, ορισμένοι εξ αυτών έλαβαν το εξής μήνυμα: “Δεν βρέθηκε υποψήφιος αντιπρόσωπος δικαστικής αρχής που να αντιστοιχεί στα στοιχεία που δώσατε”. Κατόπιν άμεσης τηλεφωνικής επικοινωνίας τους με την αρμόδια γραμματεία του Αρείου Πάγου, οι συγκεκριμένοι ενημερώθηκαν, προς μεγάλη τους έκπληξη ότι τα ονόματά τους δεν περιλαμβάνονταν στην λίστα που εστάλη από τον δικηγορικό σύλλογο στο Πολιτικό Τμήμα Α1 του Αρείου Πάγου.

Επειδή οι εν λόγω έχουν τα προσόντα και στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κανένα από τα κωλύματα του άρθρου 68 παρ 3 του Π.Δ. 26/2012.

Επειδή η διάταξη του α. 68 παρ. 6 του Π.Δ. 26/2012 ορίζει ότι «Οι πρόεδροι των ∆ικηγορικών Συλλόγων της Χώρας ονοµαστικούς καταλόγους των δικηγόρων και των ασκούµενων δικηγόρων”, με αποτέλεσμα η σχετική ενέργεια του συγκεκριμένου μονομελούς διοικητικού οργάνου αποτελεί γνήσια νομική υποχρέωση.

Επειδή η κατ’ άρθρο 68 παρ. 6 ΠΔ 26/2012 ενέργεια δεν ασκείται κατά διακριτική ευχέρεια αλλά κατά δέσμια αρμοδιότητα.

Επειδή η εν λόγω εκλογική διάταξη αφορά και αναφέρεται στην διαδικασία διορισμού των προσώπων που θα διενεργήσουν τις εκλογές, ώστε το κύρος των βουλευτικών εκλογών συνδέεται αμέσως με το κύρος των πράξεων διορισμών των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής.

Επειδή έχω ειδικό έννομο συμφέρον να λάβω γνώση των εγγράφων – καταστάσεων, οι οποίες με αφορούν άμεσα και προσωπικά.

Επειδή τα ως άνω έγγραφα είναι αναγκαία για την άσκηση νομίμων δικαιωμάτων ενώπιον των αρμοδίων αρχών και δικαστηρίων.

Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μου

Αιτούμαι:

  1. Από τον Άρειο Πάγο:

Να μας χορηγήσετε εκ του τηρούμενου στην γραμματεία του Πολιτικού Τμήματος Α1, πρωτοκόλλου εισερχομένων ακριβές αντίγραφο του απεσταλθέντος από τον ΔΣΘ εντύπου και σε οπτικό δίσκο καταλόγου μελών του (αναφερόμενο στο α. 68 παρ. 6 του Π.Δ. 26/2012).

Να μας χορηγήσετε ακριβές αντίγραφο του απεσταλθέντος από τον ΔΣΑ, ηλεκτρονικού καταλόγου αιτήσεων προτίμησης μελών.

  1. Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης:

Να μας χορηγήσετε αντίγραφο εκ του τηρούμενου στην γραμματεία σας πρωτοκόλλου εξερχομένων, του δελτίου ταχυδρομικής αποστολής και ακριβές αντίγραφο του απεσταλθέντος στον Άρειο Πάγο εντύπου και σε οπτικό δίσκο καταλόγου μελών του (αναφερόμενο στο α. 68 παρ. 6 του Π.Δ. 26/2012).

  1. Από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών:

Να μας χορηγήσετε αντίγραφο εκ του τηρούμενου στην γραμματεία σας πρωτοκόλλου εξερχομένων, ακριβές αντίγραφο του απεσταλθέντος στον Άρειο Πάγο ηλεκτρονικού καταλόγου αιτήσεων προτίμησης μελών.

Πέραν τούτων, συνιστούμε στους συναδέλφους που αποκλείστηκαν από την κλήρωση, αν και είχαν τα προσόντα και δεν είχαν κανένα εκ των αναφερόμενων στο θεσμικό πλαίσιο κώλυμα, να αποστείλουν ατομικές αιτήσεις, υπόδειγμα των οποίων είναι διαθέσιμο εδώ. Εφόσον το επιθυμούν, οι ΕΑΝΔιΘ δύναται να αναλάβει την αποστολή των σχετικών αιτήσεων ατελώς, από κοινού με την ως άνω επιστολή. Παρακαλούμε τους συναδέλφους που το επιθυμούν, να μας παραδώσουν έως αύριο (Σάββατο 29-6-2019) και ώρα 14.00, την αίτηση συμπληρωμένη με τα προσωπικά τους στοιχεία, σε τρία αντίγραφα, καθένα από τα οποία να φέρει πρωτότυπη υπογραφή.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος…………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………….Ελένη Χατζηγιάννη