Ανακοίνωση για την Καθιέρωση Υποχρεωτικών Σεμιναρίων για τους Ασκούμενους Δικηγόρους

Θεσσαλονίκη 31-8-2020,

Σύμφωνα με το α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), “Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (στο εξής Υπουργού Δικαιοσύνης) που εκδίδεται μετά από πρόταση της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων, καθορίζονται τα σχετικά με την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης, ο τρόπος ελέγχου της άσκησης από τον οικείο δικηγορικό σύλλογο, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις τόσο των ασκουμένων όσο και των δικηγόρων στους οποίους αυτοί ασκούνται. Η απόφαση αυτή δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δικηγορικού συλλόγου”.

Στα πλαίσια της διαδικασίας αυτής έχουμε λάβει ενημέρωση ότι προωθείται ενώπιον του Υπουργείου Δικαιοσύνης από τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, μεταξύ άλλων ρυθμίσεων, η έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης, με πρόβλεψη καθιέρωσης σεμιναρίων υποχρεωτικής παρακολούθησης για τους ασκούμενους δικηγόρους, ως προϋπόθεσης συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό Δικηγόρων.

Η συγκεκριμένη πρόταση δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης με τις συναρμόδιες Ενώσεις Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων που δραστηριοποιούνται ανά την επικράτεια και ρητά αναγνωρίζονται από τον Κώδικα Δικηγόρων. Περαιτέρω δε, δηλώνουμε ότι η επιβολή οποιασδήποτε περαιτέρω υποχρέωσης σε βάρος των ασκούμενων δικηγόρων της χώρας, βρίσκει αντίθετους τόσο εμάς, ως θεσμικούς εκπροσώπους τους, όσο και το σύνολο των συναδέλφων.

Σημειώνουμε περαιτέρω ότι οι ασκούμενοι δικηγόροι δεν προστατεύονται από καμία διάταξη, ως προς τις συνθήκες και όρους απασχόλησής τους (ωράρια, αμοιβές) και υποχρεούνται να καταβάλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές με δική τους επιβάρυνση. Η επιβολή οποιασδήποτε επιπλέον επιβάρυνσης, όπως η παρακολούθηση υποχρεωτικών σεμιναρίων, απλώς θα επιδεινώσει τις ήδη επαχθείς συνθήκες απασχόλησής τους. Αντίθετα, η διάρκεια και το περιεχόμενο της άσκησης, διασφαλίζουν επαρκώς την ποιότητα της επαγγελματικής τους κατάρτισης, ιδίως δεδομένων και του πλήθους των προαιρετικών σεμιναρίων που διοργανώνονται από τους συναρμόδιους φορείς (δικηγορικοί σύλλογοι, ενώσεις, νομικά σωματεία κλπ). Ιδιαίτερα μάλιστα στην περιφέρεια, η διοργάνωση και παρακολούθησή τους θα είναι ιδιαίτερα δυσχερής.

Για τους λόγους αυτούς:

Δηλώνουμε ρητά ότι η καθιέρωση της παρακολούθησης υποχρεωτικών σεμιναρίων στους ασκούμενους δικηγόρους μας βρίσκει απολύτως αντίθετους.

Καλούμε την Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων και το αρμόδιο Υπ. Δικαιοσύνης να προχωρήσουν στην αναγκαία διαβούλευση με όλους τους συναρμόδιους φορείς προ έκδοσης της υπουργικής απόφασης του α. 14 παρ. 3 ν. 4194/2013. 

Η ΕΑΝΔιΘ, κατόπιν τούτων, προχωρά σε συντονισμό με τις υπόλοιπες ενώσεις ασκουμένων και νέων δικηγόρων της χώρας, απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια επιβολής ενός τέτοιου μέτρου, ενώ ήδη έχει δηλώσει την αντίθεσή της προς το Υπ. Δικαιοσύνης. 

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος ……………….Η Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης…………………Παύλος Σαλονικίδης