Επιστολή ΕΑΝΔιΘ στον Αρμόδιο για Θέματα ΕΣΠΑ Υφυπουργό

Προς: Τον Υφυπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού, αρμόδιο για Θέματα ΕΣΠΑ – Δημοσίων Επενδύσεων, κύριο Αλέξη Χαρίτση.

Κοινοποίηση προς: Τον Υπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, κύριο Γεώργιο Σταθάκη.

Θέμα: Προϋποθέσεις ένταξης δικηγόρων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Κατά τα τελευταία έτη οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος έχουν μεταβληθεί επί τα χείρω, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των υιοθετούμενων μέτρων λιτότητας. Η απελευθέρωση των αμοιβών, η επιβολή Φ.Π.Α. στις δικηγορικές υπηρεσίες, η αύξηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων, καθώς και η κατάργηση του αφορολογήτου ορίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που έχουν καταστήσει ανέφικτη την επιλογή της αυτοαπασχόλησης για τη μεγαλύτερη μερίδα των νέων συναδέλφων. Επισημαίνουμε, μάλιστα, ότι η αντίστοιχη επιδότηση που χορηγούνταν σε νέους Δικηγόρους από τον ΟΑΕΔ έπαυσε από το 2009 και έπειτα, με αποτέλεσμα όσοι προχώρησαν σε έναρξη ατομικής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστημα 2010-2015 να μην έλαβαν οποιαδήποτε οικονομική στήριξη.

Ενόψει όλων αυτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ενίσχυση των νέων δικηγόρων στα πλαίσια του προγράμματος του ΕΣΠΑ, για το οποίο έχει ήδη εκδοθεί η από 12/10/2015 σχετική προδημοσίευση. Ως εκ τούτου, ζητάμε οι προϋποθέσεις ένταξης στο εν λόγω πρόγραμμα να καθοριστούν κατά τρόπο τέτοιο που να μην εξαιρούνται αδικαιολόγητα νέοι συνάδελφοι που εισήλθαν πρόσφατα στο επάγγελμα, αλλά να διασφαλίζεται ταυτόχρονα η παροχή των κονδυλίων σε αυτούς που βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους. Συγκεκριμένα, ζητάμε τα εξής:

α) Να ενταχθούν στο πρόγραμμα ενίσχυσης της αυτοπασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ όλοι οι νέοι Δικηγόροι που προχώρησαν σε έναρξη επαγγέλματος μέσα στην τελευταία πενταετία

β) Να αρθούν οι κατώτερες ηλικιακές προϋποθέσεις ώστε να συμπεριληφθούν και οι γεννηθέντες μετά την 1-1-1991

και

γ) Να τεθούν εισοδηματικά κριτήρια ώστε να ενισχυθούν κατά βάση οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε πραγματική οικονομική αδυναμία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος                                                                                                              Η Γραμματέας

Μήττας Μιχάλης                                                                                                 Φουλίδου Ανδριάνα