Επιστολή ΕΑΝΔιΘ σχετικά με την Πρόσληψη Νομικών σε Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες

Η Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, επανέφερε το πάγιο αίτημα του κλάδου περί κατά προτεραιότητα πλήρωση των οργανικών θέσεων στα δικαστήρια της χώρας με αποφοίτους νομικής. Η σχετική επιστολή μας προς τον Υπ. Δικαιοσύνης έχει ως κάτωθι:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, για την πλήρωση θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, απαραίτητη καθίσταται η κατοχή τουλάχιστον κάποιου πτυχίου ΑΕΙ. Οι αρμοδιότητες των υπαλλήλων αυτών είναι ούτως ή άλλως σύνθετες και οι ίδιοι καλούνται να αναλάβουν ένα δύσκολο έργο, απαραίτητο για την ορθή λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Δεδομένων, λοιπόν, των αρμοδιοτήτων των δικαστικών υπαλλήλων, λαμβάνοντας υπόψιν και των μεταβολών που επιφέρουν οι πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, όπως επί παραδείγματι στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, οι οποίες εντείνουν τον ελεγκτικό ρόλο και την λειτουργία των γραμματέων των δικαστηρίων της χώρας, είναι προφανής η ανάγκη επαρκούς συναφούς εμπειρίας και επιστημονικών γνώσεων. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι καθίσταται αναγκαία για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η πρόσληψη προσώπων κατόχων πτυχίου Νομικής Σχολής. Δεν αναφερόμαστε βεβαίως, στους υπαλλήλους με αρμοδιότητες τεχνικού χαρακτήρα, οι οποίοι έχουν και άλλες αρμοδιότητες και επιτελούν διάφορο ρόλο από τους υπαλλήλους ΠΕ.

Περαιτέρω, σας είναι ήδη γνωστές οι συνθήκες άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος κατά τα τελευταία έτη, δεδομένης της οικονομικής κρίσης και των υιοθετούμενων μέτρων λιτότητας. Οι συνθήκες αυτές είναι ακόμα δυσκολότερες για τους νέους δικηγόρους που αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία να ξεκινήσουν ανεξάρτητη επαγγελματική δραστηριότητα. Για τον λόγο αυτό οι λειτουργικές ανάγκες της Δικαιοσύνης είναι δυνατό να καλυφθούν με ήδη έμπειρο προσωπικό με επαρκή επιστημονική κατάρτιση, δίνοντας θέσεις εργασίας σε νέους νομικούς, την στιγμή που το δικηγορικό επάγγελμα αδυνατεί να τους απορροφήσει.

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε στα απαιτούμενα τυπικά προσόντα στις επερχόμενες προκηρύξεις του ΑΣΕΠ για κάλυψη των προαναφερόμενων θέσεων να συμπεριλαμβάνεται το προσόν της κατοχής πτυχίου Νομικής Σχολής.

Σε κάθε περίπτωση, αιτούμαστε τα πτυχία νομικής να δίνουν μεγαλύτερη μοριοδότηση στους υποψηφίους που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για την πλήρωση θέσεων ΠΕ δικαστικών υπαλλήλων.

Η ρύθμιση αυτή αναμφίβολα θα συμβάλλει στην κάλυψη των τρεχουσών αναγκών των δικαστηρίων της χώρας, την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Δικαιοσύνης και την βελτίωση των υπηρεσιών των δικαστηρίων της χώρας, μέσω της πρόσληψης προσωπικού ήδη εξοικειωμένου με τις διαδικασίες και την ύλη υποθέσεων στις οποίες πρόκειται να απασχοληθεί.

Στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω επικοινωνία επί του θέματος αυτού.

Με εκτίμηση,

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Ο Πρόεδρος…………………….Ο Γραμματέας

Γιάννης Τρασανίδης………………….Παύλος Σαλονικίδης