Επιστολή ΕΑΝΔΑ και ΕΑΝΔΙΘ για διατήρηση δυνατότητας υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία

Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Αθηνών, Μαυρομιχάλη 2-4, 106 79, Αθήνα
Ένωση Ασκουμένων και Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, Δικαστικό Μέγαρο, 26ης Οκτωβρίου 5, Θεσσαλονίκη
Προς : 1) Τον Υπουργό Οικονομικών, κύριο Ε. Τσακαλώτο.
2) Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κύριο Γ. Κατρούγκαλο.
Κοινοποίηση προς: Τις Κοινοβουλευτικές Ομάδες των Κομμάτων που εκπροσωπούνται εντός του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Θέμα: Αναδρομική κατάργηση της δυνατότητας υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία του ν. 4331/2015.
Με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.1 του πολυνομοσχεδίου αναφορικά με τα προαπαιτούμενα του μηνός Οκτωβρίου, που έχει τεθεί σε διαβούλευση κι οδεύει προς ψήφιση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καταργείται αναδρομικά -από 02.07.2015- η δυνατότητα υπαγωγής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία, των μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένων, δικαίωμα το οποίο είχε θεσπισθεί με το ν. 4331/15.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ήδη ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων έχει υποβάλει αιτήσεις υπαγωγής στο ρυθμιστικό πεδίο του ανωτέρω νόμου, η προς ψήφιση διάταξη έρχεται σε πλήρη αντίθεση τόσο με την Αρχή της Προστατευόμενης Εμπιστοσύνης του Πολίτη προς το Κράτος όσο και στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. Κατόπιν αυτών και δεδομένου ότι η διάταξη αυτή: α)θίγει κυρίως τους Νέους Δικηγόρους, οι οποίοι εδώ και χρόνια καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές το ύψος των οποίων είναι αντιστρόφως ανάλογο του ύψους των εισοδημάτων τους, με αποτέλεσμα να έχουν αποδυναμωθεί πλήρως οικονομικά και να μη δύνανται να προβούν σε περαιτέρω καταβολές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, β) για τους ως άνω εκτεθέντες λόγους δεν αναμένεται να αποφέρει ουσιαστικά έσοδα στα ασφαλιστικά ταμεία,

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΣ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔΑ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ …………………………………… Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΑΜΑΔΙΑΝΟΥ …………………………… ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΓΩΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΕΑΝΔιΘ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ …………………………………….. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΗΤΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ………………………………….ΦΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ