Επιστολή διαμαρτυρίας σχετικά με την λειτουργία του Αρχείου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Της Ένωσης Ασκουμένων & Νέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη, 6970057700, eandith@gmail.com.

Προς τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 26ης Οκτωβρίου 3-5, 54626, Θεσσαλονίκη.

Θεσσαλονίκη 25-9-2018,

Η δυσλειτουργία που επικρατεί τους τελευταίους μήνες στις υπηρεσίες του Αρχείου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, και δη τις τελευταίες εβδομάδες με την παύση της λειτουργίας του φωτοτυπικού κέντρου στο υπόγειο του Δικαστικού Μεγάρου, έχει δυσχεράνει σε εξαιρετικά δυσθεώρητο βαθμό την καθημερινότητα των συναδέλφων μας.

Ωστόσο, ακόμα περισσότερο δυσχεραίνεται η καθημερινότητα των νέων και ασκουμένων δικηγόρων, εν όψει του νέου συστήματος λειτουργίας των υπηρεσιών του Αρχείου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, οι νέοι δικηγόροι οι οποίοι απασχολούνται ως συνεργάτες σε δικηγορικά γραφεία και οι ασκούμενοι δικηγόροι, όταν προσέρχονται στο Αρχείο του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης προκειμένου να παραλάβουν μία δικαστική απόφαση στη συζήτηση της οποίας έχει παρασταθεί ο συνεργάτης ή ο ασκών δικηγόρος τους, υποχρεούνται να προσκομίζουν έγγραφη εξουσιοδότηση, από την οποία να προκύπτει η ρητή εντολή του συνεργάτη ή ασκούντος δικηγόρου προς τους ίδιους να παραλάβουν την εν λόγω απόφαση, ενώ παλαιότερα αρκούσε να αναφέρουν στον αρμόδιο υπάλληλο το ονοματεπώνυμο του συνεργάτη ή ασκούντος δικηγόρου ο οποίος παραστάθηκε στο Δικαστήριο, καθώς και το ονοματεπώνυμο του εντολέα του, ώστε να διαπιστωθεί ότι πράγματι «σχετίζονται» με τη δικαστική απόφαση την οποία ζητούν.

Είχε δε βρεθεί μία μέση οδός τους προηγούμενους μήνες, όταν ζητήθηκε από τους νέους συνεργάτες ή ασκούμενους δικηγόρους να προσκομίσουν μία γενική εξουσιοδότηση από τον συνεργάτη ή ασκούντα τους, η οποία και φυλασσόταν σε ειδικό φάκελο, στον οποίο μπορούσε ο αρμόδιος υπάλληλος να ανατρέξει για να διαπιστώσει ότι πράγματι υπάρχει γενική ρητή εντολή προς τους συνεργάτες ή τους ασκούμενους να ενεργούν για λογαριασμό των συνεργατών τους για όποια ενέργεια χρειάζεται να διενεργηθεί για την εξυπηρέτησή τους στο Αρχείο του Πρωτοδικείου.

Ωστόσο, η πρακτική αυτή εγκαταλείφθηκε από τους καλοκαιρινούς μήνες και εντεύθεν, και πλέον ζητείται από τους νέους και ασκούμενους δικηγόρους να έχουν μαζί τους ειδική εξουσιοδότηση κάθε φορά που προσέρχονται στο Αρχείο, προκειμένου να παραλαμβάνουν δικαστικές αποφάσεις. Το αυτό δε ισχύει και κατά την παραλαβή των αντίστοιχων φακέλων με τα σχετικά έγγραφα, οπότε ζητείται να επιδειχθεί στον υπάλληλο η δικαστική απόφαση, αλλά και να προσκομιστεί ειδική εξουσιοδότηση στον συνεργάτη ή ασκούμενο να παραλάβει τον συγκεκριμένο φάκελο σχετικών, η οποία μάλιστα φυλάσσεται στον φάκελο της δικογραφίας που παραμένει στο Αρχείο. Μάλιστα, εξουσιοδότηση πρέπει να προσκομίζει ο συνεργάτης ή ασκούμενος για να παραλάβει μέχρι και τα πρακτικά της δίκης ή τις προτάσεις των διαδίκων απλώς για να βγάλει φωτοτυπίες και να τα επιστρέψει, ενώ παλαιότερα αρκούσε να παραδώσει στον αρμόδιο υπάλληλο την ταυτότητα δικηγόρου ή ασκουμένου μέχρι να επιστρέψει τα έγγραφα.

Όταν δε ζητείται να παραληφθεί μία δικαστική απόφαση παλαιότερου έτους, η οποία δεν είναι διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή αλλά είναι βιβλιοδετημένη στα ειδικά βιβλία του Αρχείου, ενώ παλαιότερα ίσχυε η «αυτοεξυπηρέτηση» των συναδέλφων (να παραλαμβάνουν μόνοι τους το βιβλίο που περιλαμβάνει την απόφαση που χρειάζονται και απλώς να σημειώνουν στο ειδικό τετράδιο τον αριθμό μητρώου τους και ποιο βιβλίο παρέλαβαν), πλέον ζητείται εξουσιοδότηση από την οποία να προκύπτει το έννομο συμφέρον τους να λάβουν γνώση της εν λόγω απόφασης! Το αυτό ισχύει και για τις αγωγές παλαιότερων ετών, αλλά και για τις προτάσεις των διαδίκων. Το πιο παράδοξο απ’ όλα, αποτελεί το γεγονός ότι ζητείται εξουσιοδότηση ακόμα και για την παραλαβή του καταστατικού μιας εταιρίας, το οποίο είναι δημόσιο έγγραφο. Αν δε, δεν προσκομίζεται εξουσιοδότηση, πρέπει ο συνεργάτης ή ο ασκούμενος να ζητήσει από την κ. Πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου την έγγραφη άδεια, κατόπιν έγγραφης αιτήσεως, να παραλάβει το έγγραφο που ζητά (!!!).

Η αιτιολόγηση των υπαλλήλων του Αρχείου για την ως άνω περιγραφείσα κατάσταση εδράζεται στον νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και στα ζητήματα που ανακύπτουν με την ελεύθερη πρόσβαση στα Αρχεία του Πρωτοδικείου. Ταυτόχρονα όμως, αδυνατούν να αιτιολογήσουν το γεγονός ότι, ελλείψει φωτοτυπικού κέντρου εντός του Δικαστικού Μεγάρου, το σύνολο δικογραφιών (πολιτικών και ποινικών) και εγγράφων, παραδίδεται σε καταστήματα φωτοτυπιών εκτός Μεγάρου για φωτοτύπηση. Είναι οξύμωρο η πρακτική αυτή να συμβιβάζεται με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, ενώ η εξυπηρέτηση του δικηγόρου όχι. Άλλωστε, ο δικηγόρος σε καμία περίπτωση δεν δύναται κατά την άσκηση των καθηκόντων του να θεωρείται «τρίτο πρόσωπο».

Εξ ίσου οξύμωρο είναι το γεγονός ότι οι δικηγόροι, συλλειτουργοί της Δικαιοσύνης, υποχρεούνται κάθε φορά που προσέρχονται στο Αρχείο του Πρωτοδικείου για να εξυπηρετηθούν, να αποδεικνύουν το «έννομο συμφέρον» τους.

Φυσικά, η κατάσταση αυτή ως έχει, καθιστά αδύνατη την άμεση εξυπηρέτηση των συναδέλφων, ειδικά σε έκτακτες περιπτώσεις, ενώ οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι αναγκάζονται να περνούν έως και ώρες της ημέρας τους για να ολοκληρώσουν μια διαδικαστική εργασία, η οποία στο πρόσφατο παρελθόν διαρκούσε μόλις λίγα λεπτά.

Εν όψει όλων των παραπάνω, ζητούμε να λάβει ο Δ.Σ.Θ. όλα τα πρόσφορα μέτρα ώστε να εξομαλυνθεί η τραγική αυτή κατάσταση και να περιοριστεί στο ελάχιστο η δυσλειτουργία του Αρχείου του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, δυσλειτουργία από την οποία άμεσα θιγόμενοι είναι κυρίως οι νέοι και ασκούμενοι δικηγόροι.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος………………………….Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα…………………..Ελένη Χατζηγιάννη