Επιστολή Διαμαρτυρίας προς τον Υπ. Δικαιοσύνης σχετικά με τις Προτάσεις της Ολομέλειας για την Άσκηση

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Λαμβάνοντας γνώση των αποφάσεων της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, κατά την συνεδρίασή τους την 1η Δεκεμβρίου 2018 στα Γιαννιτσά, και ιδίως την υπ’ αρ. 4 εξ αυτών, διαπιστώσαμε με έκπληξη την υποβολή πρότασης προς Εσάς για την δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης που προβλέπεται στο α. 14 παρ. 3 του ν. 4194/2013 και αφορά στην δικηγορική άσκηση.

Η έκπληξή μας συνίσταται στο γεγονός ότι αν και ως ενώσεις νέων και ασκούμενων δικηγόρων είχαμε υποβάλει αναλυτικές προτάσεις προς την Ολομέλεια και τους οικείους δικηγορικούς συλλόγους ώστε να υπάρξει διαβούλευση προς το περιεχόμενο τόσο της εν λόγω Υπ. Απόφασης όσο και προς τον σκοπό αναθεώρησης του συνόλου του θεσμού της άσκησης, ουδέποτε προσκληθήκαμε προς ανάπτυξή τους ούτε ενημερωθήκαμε περί του επικείμενου αιτήματος προς Εσάς από την Ολομέλεια.

Ως προς το περιεχόμενο της, η πρόταση, όπως μας γνωστοποιήθηκε, αρκείται μόνον στην αναθεώρηση της εκπαιδευτικής όψης του θεσμού της άσκησης, στην κατεύθυνσή της οργάνωσής της από ειδικό φορέα («Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Δικηγόρων») με παράλληλη αύξηση των υποχρεώσεων των ασκούμενων δικηγόρων. Αυτή και μόνο η θέση μας βρίσκει αντίθετους. Περαιτέρω ωστόσο, παραλείπει πλήθος ζητημάτων που έχουμε αναδείξει, είναι γνωστά στην Ολομέλεια αλλά και εντελώς αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του θεσμού στα πρότυπα των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

  1. Καθορισμών ελάχιστων αμοιβών και όρων απασχόλησης των ασκούμενων δικηγόρων.
  2. Την διασφάλιση εναλλακτικών μορφών άσκησης, σε περιπτώσεις αδυναμίας εξεύρεσης γραφείου.
  3. Την εποπτεία των ανωτέρω με οργανωμένο τρόπο από τους Δικηγορικούς Συλλόγους και τις κατά τόπους Ενώσεις (κατά το α. 14 παρ. 2).

Ως συλλογικές οργανώσεις εκπροσώπησης των νέων συναδέλφων σας ενημερώνουμε ότι η υποβληθείσα σε Εσάς πρόταση της Ολομέλειας Δικηγορικών Συλλόγων μας βρίσκει αντίθετους και ότι πιστεύουμε πως έρχεται σε σύγκρουση με τις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης δικηγορίας και των νέων επιστημόνων. Εκφράζουμε δε την έντονη διαμαρτυρία μας για την προσπάθεια αποκλεισμού μας από τις διαδικασίες διαβούλευσης από την Ολομέλεια, παρά την αναγνωρισμένο θεσμικό μας ρόλο.

Για το ΔΣ της ΕΑΝΔιΘ

Η Πρόεδρος……………………………Η Γραμματέας

Κατερίνα Τσιαμπέρα……………………….Ελένη Χατζηγιάννη